RVZ: eigen bijdrage per verrichting

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) wil een eigen bijdrage van de patiënt per verrichting en een korting op de premie voor mensen die gezond leven. Dat staat in het RVZ-rapport Het belang van wederkerigheid… solidariteit gaat niet vanzelf, meldt Zorgvisie.

 

 

De huidige eigen bijdrage per jaar wil de RVZ vervangen door een eigen bijdrage per verrichting met een plafond, gedifferentieerd naar inkomen en naar verrichting. De RVZ wil ook een premiekorting in collectieve polissen invoeren voor mensen met een gezonde leefstijl.

Burgers moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid en de ‘ik heb overal recht op’- houding ombuigen naar selectief zorggebruik. Om dat te bevorderen moet de patiënt zelf, naar draagkracht, bijdragen aan de kosten voor zorg, aldus het RVZ-advies.

Er moet een systeem komen van een eigen financiële bijdrage per medische verrichting. Hiervoor zal dan een bijdrageplafond worden ingevoerd, dat naar draagkracht en naar specifieke verrichting kan worden vastgesteld. Zo zou voor gezondheidsbevorderende verrichtingen een kleinere eigen bijdrage kunnen worden vastgesteld.

Lees hier het rapport (pdf).

Delen