Schenkingsvrijstelling verruimd

Ouders kunnen jaarlijks een bedrag van € 5030,- (2012) belastingvrij schenken aan hun kind. Op dit moment geldt dat de jaarlijkse schenkingsvrijstelling eenmalig kan worden verhoogd tot € 24.144,- indien het kind tussen de 18 en 35 jaar oud is. Dit bedrag kan worden verhoogd tot € 50.300,- (2012) als de schenking verband houdt met de eigen woning of ter bekostiging van een kostbare studie of beroepsopleiding. Naast de aankoop van de woning kan de schenkingsvrijstelling ook worden gebruikt voor de kosten ter verbetering of onderhoud van de eigen woning, of de aflossing van een eigenwoningschuld.

Tip
Vanaf 1 januari 2013 wordt de maximale leeftijd waarop de schenkingsvrijstelling kan worden benut verhoogd van 35 naar 40 jaar. Kinderen die nog geen gebruik hebben gemaakt van de hoge schenkingsvrijstelling en deze mogelijkheid vanwege de maximale leeftijdsgrens niet konden benutten, kunnen nu in 2013 mogelijk wel gebruik maken van deze optie, mits zij de leeftijd van 40 nog niet hebben bereikt.

Indien voor 2010 al gebruik is gemaakt van de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling dan geldt een aanvullende schenkingsvrijstelling van € 26.156,- (2012) wanneer de schenking door de ouders wordt gedaan in verband met de eigen woning en de leeftijd en het kind jonger is dan 40 jaar.

Vanzelfsprekend is dit advies mede afhankelijk van de financiële positie van de ouder, het is zinvol dit eerst goed in beeld te brengen.

Delen