Schippers: ‘LSP is veiliger’

Het Landelijke Schakelpunt (LSP) is op veel punten veiliger dan de huidige systemen. Dat zei minister Edith Schippers van VWS tijdens een debat over de digitale uitwisseling van patiëntgegevens, zo  meldt Zorgvisie.

Nog voor de Kerst zal Schippers komen met het wetsvoorstel voor de uitwisseling van patiëntgegevens. Deze wet zal gelden voor alle uitwisselingssystemen, dus niet alleen het LSP. ‘Op veel punten voldoet het LSP al aan dit wetsvoorstel, terwijl andere systemen dat nog niet doen. Het is dus onzin om te zeggen dat het LSP onveilig is.’

Schippers stelt daarnaast dat het doorstartmodel is voorgelegd aan het College Bescherming Persoonsgegevens, ook zij zijn akkoord met het systeem. Daarnaast zijn er volgens de minister diverse hacktesten gedaan en daaruit kwam naar voren dat het systeem aan de eisen voldoet.

De oppositiepartijen zien nog veel gevaren in het nieuwe systeem. Zo vraagt Klever van de PVV of de minister niet bang is voor hackers. ‘Een miljoen dossiers kunnen zomaar op internet komen te staan.’ Schippers vindt dat Klever angst aan het aanjagen is. ‘Het is geen enorme database die in Utrecht staat en waar iedereen zomaar alles uit kan halen. We kunnen wel de illusie wekken dat het LSP heel gevaarlijk is, maar het is eerder andersom. Ik spreek met hackers die binnen 3,5 minuut kunnen inbreken in het systeem van een regionaal ziekenhuis.’

Volgens Schippers kunnen de huidige systemen vergeleken worden met een huifkar. Het LSP is in haar ogen een Opel en ooit wil ze daar een Rolls Royce van maken.

 

Delen