Schippers versus de tandartsen

Minister Edith Schippers (VWS) is niet tevreden over het verloop van het experiment vrije prijsvorming mondzorg. De NMT stelt juist dat de kosten nauwelijks gestegen zijn, terwijl de transparantie en de service zijn verbeterd.

De prijsstijging die tandartsen hebben doorgevoerd over de eerste drie maanden van het experiment zijn volgens minister Schippers te hoog. Aanvankelijk gaven quickscans van de NZa de indruk dat de prijsontwikkeling redelijk rustig was. Maar uit het eerste grotere onderzoek van de NZa zou blijken dat de prijzen in het eerste kwartaal met 6,1 procent zijn gestegen. Schippers heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dan ook opgedragen voorbereidingen te treffen om het experiment voortijdig te kunnen stopzetten wanneer eind dit jaar zou blijken dat de prijzen niet tot een acceptabel niveau zijn gedaald.

De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde trekt geheel andere conclusies. Volgens haar verloopt het experiment conform de vooraf opgestelde doelstellingen. Tandartsen zijn in opdracht van de NZA op een andere manier gaan declareren, waardoor de tarieven en prestaties in 2012 niet vergelijkbaar zijn met die van 2011. Dat de kosten gestegen zijn, spreekt de NMT echter tegen.

De NMT pleit voor rust en stabiliteit in de mondzorg. NMT-voorzitter Barnasconi: “De commotie die elke keer rondom dit experiment ontstaat, verstoort de ontwikkeling in de mondzorg. Tandartsen willen investeren, innoveren en werken aan verdere verbetering van de service. Dit vereist een stabiel klimaat. Ook patiënten hebben erg veel last van de onrust die steeds weer oplaait.”

Het persbericht van VWS leest u hier.

De factsheet van NMT over de eerste vijf maanden van het experiment met vrije tarieven in de mondzorg leest u hier. (pdf)

Delen