Schrappen & verbeteren

Uit alle reactie die VvAA en Arts en Auto ontvingen op de oproep om ervaringen met onnodige regels in de zorg te delen, waren twee zorgprofessionals bereid dieper op de problematiek in te gaan. 2: Monique van Schriek.

Foto: De Beeldredaktie/Marco Vellinga

 

Monique van Schriek, Fysiotherapeut

Monique van Schriek is samen met een maat eigenaar van een fysiotherapiepraktijk in Arnhem: “Ik snap dat verzekeraars transparantie belangrijk vinden, zodat kwaliteit en doelmatigheid van de zorg zichtbaar wordt en er controle is. Maar dat we nu per half uur zeker vijf minuten kwijt zijn op de computer, komt de zorg niet ten goede. In de afgelopen tien jaar is de tijd zelfs verdubbeld die we nodig hebben om alle EPD-velden in te vullen en de verslaglegging, behandelplannen, doelen, subdoelen en meetinstrumenten bij te werken. Naast de administratie in behandeltijd, besteden mijn collega’s en ik dagelijks nog eens één tot twee uur extra om te voldoen aan alle administratieve eisen. Tijd die niet wordt vergoed. Het verplichte tevredenheidsonderzoek? Patiënten hebben genoeg van enquêtes, dus wordt het lastig om je percentagerespons te halen, nog los van de eigenlijke beoordeling. En wanneer je daar de ontwikkeling van de tarieven bij betrekt, snap je dat het lastig is om er vol voor te blijven gaan.

‘Patiënten hebben genoeg van enquêtes’

We vinden het belangrijk om expertise te verwerven en specialismen aan de praktijk toe te voegen, zoals bekkenfysiotherapie, maar de vergoeding van de verzekeraars voor deze behandelingen is in de afgelopen jaren verlaagd. Terwijl het opleidingen op masterniveau zijn, waar we tijd en geld voor moeten vrijmaken. Dat geldt ook voor de netwerken rondom aandachtsgebieden als Parkinson, Claudicatio en schouderzorg. Daar wordt de fysiotherapeut beslist beter van en de patiënt ook. Kortom: we zien steeds meer eisen en administratie op ons afkomen, maar het moet allemaal in dezelfde beschikbare tijd en de vergoeding blijft achter: dat kan dus niet.”

Delen