Sociaal domein uitgelegd

Ruim twee miljoen mensen in Nederland krijgen ondersteuning uit het sociaal domein, bijvoorbeeld ondersteuning om zelfstandig thuis te wonen, hulp bij opvoeden of een bijstandsuitkering.

Welke wetten regelen deze hulp en wie betaalt wat? Welke route doorlopen mensen naar ondersteuning en zorg uit het sociaal domein? Welke taken voeren (sociale) wijkteams uit? Hoeveel mensen krijgen ondersteuning bij werk uit de Participatiewet? En hoeveel geld geven gemeenten uit aan het sociaal domein? Zó werkt het sociaal domein geeft antwoord op deze vragen met behulp van 39 visualisaties en heldere teksten. Zó werkt het sociaal domein is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg, dat het debat en de besluitvorming over de zorg naar een hoger plan wil tillen door middel van heldere, neutrale en toegankelijke informatie. VvAA is een van de partners in het platform. Meer informatie: argumentenfabriek.nl  € 25,-.

Delen