Solidariteit

De een noemt het (op Twitter) een open deur dat mensen met hogere inkomens een hogere zorgpremie moeten betalen. Een ander noemt het ‘prima’, als we er maar wel bij zeggen dat de zorg nu al inkomensafhankelijk gefinancierd is. En een derde vraagt zich af of het wel een goed idee is hierover discussie te voeren. Persoonlijk lijkt het mij vooral van belang voorafgaand aan het nemen van een beslissing hierover goed te onderzoeken wat het effect ervan zou zijn op de solidariteit in de zorg.

Die solidariteit is nu nog goed, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Waarbij het overigens wel aantekent dat mensen meer solidair zijn met groepen waar ze zelf toe behoren. Niets menselijks is ons vreemd.

Zoals de cijfers van het CBS laten zien, komt die solidariteit al snel onder druk te staan als de ander iets doet wat ons niet zint. Veel geld verdienen bijvoorbeeld: 54,9 procent van de Nederlanders vindt dat mensen met een hoog inkomen meer zorgpremie moeten betalen. En 52,2 procent vindt dat hetzelfde zou moeten gelden voor rokers. Opmerkelijke percentages, want een goed inkomen genieten is dus voor meer mensen een reden om de teugels van de solidariteit te laten vieren dan ongezond gedrag vertonen.

Ook opvallend: 8,3 procent vindt dat de premie voor ouderen hoger zou moeten zijn. Geen hoog percentage weliswaar, 8,3, maar er is dus toch een groep die vindt dat aan de ouderdom – die nu eenmaal met gebreken komt – een prijskaartje mag hangen. Laten we hopen dat dit standpunt niet aan populariteit wint.

Delen