Studerend kind

Wie studerende kinderen heeft, ondervindt het aan den lijve; studeren is een kostbare aangelegenheid. Misschien behoort u tot de gelukkigen die hun studerende kind(eren) volledig kunnen en willen financieren, maar als dat niet zo is, krijgt uw zoon of dochter te maken met studiefinanciering. Het hangt vooral van uw situatie af wat daarbij financieel het handigst is.

Teskt: Marjan Enzlin

Studenten hebben het druk. Door allerlei sociale bezigheden die samenhangen met het studentenleven en door het studeren zelf, is er eigenlijk geen tijd om de maandelijkse inkomstenbron aan te vullen met het hebben van een bijbaan. Maar in veel gevallen is dat toch nodig, want de meeste ouders kunnen – zelfs als ze een behoorlijk inkomen hebben – niet jarenlang een aanzienlijk bedrag per maand extra op tafel leggen. Zeker niet
als ze tegelijkertijd meer studerende kinderen hebben. En zo ontstaat toch ergens een gat in de begroting van de gemiddelde student. Maximaal lenen kan een oplossing zijn om dat gat te dichten.

Toekomst
Wat betekent een studieschuld voor leningen die uw kind in de toekomst misschien wil afsluiten? Bijvoorbeeld voor een hypotheek? Het antwoord op die vragen is dat een studieschuld wél meetelt bij het afsluiten van een lening, maar veel minder zwaar dan andere schulden.

Hoe het precies in zijn werk gaat, kunt u lezen op consumentenbond.nl
en ook uw financieel adviseur bij VvAA kan u helpen inzicht te krijgen in de gevolgen van studiefinanciering voor uw situatie en die van uw zoon of dochter

Het maximale leenbedrag per maand is dit jaar (tot en met augustus 2016) in totaal € 1025,08 (waarvan € 162,58 bestaat uit collegegeldkrediet). Daar komt het studentenreisproduct nog bij, alleen terug te betalen als de studie na 10 jaar niet succesvol is afgerond. Vrij reizen (weekend of door de week) plus ruim duizend euro; op papier zou uw kind er maandelijks zelfs nog wat van over kunnen houden om op een spaarrekening te zetten. Op een bereikbare rekening zodat het in financieel zware tijden wat extra ruimte geeft of voor een aantal jaren vast op een rekening, zodat de kop van de totalestudieschuld, bij afstuderen, ineens kan worden afgelost. Toch blijkt maandelijks wat overhouden in de praktijk te lastig.

Maar stel; het zou uw kind lukken om maandelijks wat over te houden en daarvan te sparen. Bijvoorbeeld doordat u het collegegeld betaalt (terwijl er toch voor geleend wordt). De rente op de lening voor studiefinanciering is erg laag (op dit moment bijnanihil met 0,01 procent), dus extra (maximaal) lenen is niet duur. Helaas is de rente op sparen momenteel óók extreem laag en sommige deskundigen verwachten dat die binnen afzienbare tijd richting 0 procent gaat om zelfs in een negatieve rente te eindigen. Het scenario van extra lenen en vastzetten om later een stuk studieschuld ineens af te lossen, is op dit moment dan ook niet lucratief. Maximaal lenen om maandelijks wat extra financiële ruimte te hebben, kan dat wel zijn. Alles afhankelijk van uw financiële situatie.

Geen algemeen advies
Financieel planner bij VvAA Elma van Vulpen benadrukt dat er geen advies is dat algemeen geldt. “Als ouders een maandelijkse toelage uit hun eigen vermogen moeten financieren, is de vraag of dat handig is. Als hun vermogen eigenlijk nodig of bedoeld is om bijvoorbeeld eerder met pensioen te gaan, is maximaal lenen wellicht een goed idee. Want een bijbaan is leuk als de student er tijd voor heeft, maar kan ook de studie vertragen. Daarnaast speelt ook de studiekeuze een rol. Gaat het om een studie die opleidt tot een goed betaalde baan en er is min of meer baangarantie, dan is maximaal lenen geen probleem, want die lening is dan zo afgelost. Is de kans op een baan wat minder groot is, dan moeten ouders en student zich afvragen of het handig is om met een maximale studieschuld te eindigen. Maximaal lenen om te sparen en zo een deel van de studieschuld achteraf ineens af te lossen, is op dit moment niet rendabel vanwege de lage spaarrente, maar kan in een aantal gevallen niettemin handig zijn.”

Volgens Van Vulpen zijn er verschillende mogelijkheden en varianten. Zo kunt u als ouders uw kinderen na de studie, via een schenking, helpen (een deel van) hun studieschuld af te lossen. En als u in het bezit bent van een oud-regime-lijfrente-polis zou u die onder voorwaarden kunnen aanwenden voor de studie van uw kinderen. Van Vulpen: “Eigenlijk is het beste advies: bekijk samen met uw financieel adviseur wat in uw situatie het handigst is en ook wat op welk moment het slimste is. De studiefinanciering is flexibel; de student kan tussentijds bijstellen en zo nodig ook tijdelijk maximaal lenen. De lening kan per maand worden verlaagd of opgehoogd. Goed om in uw achterhoofd te houden.”

Wilt u meer informatie? Bel 030 247 48 78 of mail fp@vvaa.nl.

Delen