Symposium zelfzorg

‘Hoe kunnen we komen tot een hernieuwde kijk op (Zelf)zorg, mede in het kader van de transitie van de jeugdzorg en WMO per 1 januari 2015?’ Deze vraag staat centraal in het door 4d(Zelf)zorg Foundation georganiseerde symposium ‘Naas een nieuwe dimensie in de (Zelf)zorg op 22 januari 2015.

 

Volgens de organisatoren wordt momenteel in de zorg voornamelijk gewerkt vanuit een biologisch medisch denken en in het beste geval vanuit een biopsychosociaal denkraam. Het wordt volgens hen tijd de spirituele dimensie, de aanvulling op de oorspronkelijke definitie van gezondheid – ‘Health is a state of complete physical, mental and socialwell-being and not merely the absence of disease or infirmity ‘ – uit de jaren ’80 van de World Health Organisation eens in het licht te zetten.

Voor meer informatie en inschrijven: www.4dzelfzorg.nl.

 

Delen