Tarieven rijbewijskeuring via NZa

De NZa heeft de tarieven en prestaties vastgesteld voor de medische keuring door psychiaters, huisartsen en medisch specialisten die nodig is voor een rijbewijskeuring. Rijbewijskeuringen vallen niet onder het basispakket en worden alleen vergoed wanneer de zorgverzekeraar ze heeft opgenomen in een aanvullende verzekering. 

 

Psychiaters hebben voor rijbewijskeuringen een maximumtarief van € 205,15. Voor huisartsen geldt voor een keuring korter dan 15 minuten een maximumtarief van € 38,54 en voor keuringen langer dan 15 minuten een maximum van € 77,27. Voor huisartsen is de voorwaarde dat een keuring alleen op verzoek van het CBR kan plaatsvinden niet van toepassing; een verzoek van patiënt of verzekeraar is voldoende. Medisch specialisten mogen voor hun rijbewijskeuring maximaal € 240,57 rekenen. Alle bedragen zijn exclusief btw.

Delen