Te dure zorg niet langer vergoed

VVD en PvdA willen wettelijk vastleggen dat zorg ‘kosteneffectief’ moet zijn. Zorg die in medisch opzicht goed werkt, maar ook te duur is, zou daarom niet langer moeten worden  vergoed. Op dit moment is alleen het criterium van medische effectiviteit wettelijk verankerd. Dat valt te lezen in de Volkskrant van woensdag 28 november.  

 

Het gaat om een gevoelige stap die volgens de Volkskrant ‘verstopt’ is in een bijlage van het regeerakkoord. Er zal een ‘keuze-instrument’ worden vastgelegd, waarbij kosteneffectiviteit een ‘op zichzelf doorslaggevend’ criterium wordt. Een woordvoerder van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft aan de Volkskrant bevestigd dat dit kan betekenen dat bepaalde zorg automatisch buiten het basispakket wordt gehouden. Nu kan het CVZ slechts een advies uitbrengen over het wel of niet vergoeden van (te) dure zorg.

Het CVZ krijgt extra geld voor het onderzoek naar kosteneffectiviteit. Het college moet ieder jaar een deel van het basispakket gaan doorlichten, waarbij het een vooraf vastgestelde bezuiniging moet realiseren. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) kan jaarlijks 200 miljoen euro worden bespaard.

Voorafgaand aan de verkiezingen wilden Samsom en Rutte geen uitspraken doen wanneer zorg te duur is. Samsom pleitte wel voor een debat over de grenzen van de zorg. Maar een wettelijk verankerd keuze-instrument gaat verder: het is een manier om die discussie te beslechten. Onlangs bleek uit een enquête dat 52 procent van de artsen daar behoefte aan heeft. Ze willen hardere richtlijnen van de overheid.

Lees verder bij  de Volkskrant.

Delen