‘Te lang doorbehandelen’

Meer dan 60 procent van de artsen vindt dat ernstig zieke patiënten in de laatste fase van hun leven langer worden doorbehandeld dan wenselijk is, 22 procent vindt van niet. Dat blijkt uit een online enquête waarvan de resultaten deze week worden gepubliceerd in het artsenblad Medisch Contact.

 

Een ruime meerderheid van de artsen (62 procent) vindt dat intensieve medische zorg in de laatste fase van het leven vaak strijdig is met het welzijn van patiënten. Desondanks worden patiënten in de laatste levensfase langer doorbehandeld dan wenselijk is, weet een exact even grote groep. Als er te lang wordt doorbehandeld, komt dat vooral omdat artsen nu eenmaal ‘van nature’ geneigd zijn om te behandelen, denken de ondervraagde artsen. Patiënten hebben in zo’n geval te hoge verwachtingen van de behandeling en leggen zich niet neer bij het naderend sterven; ook de familie dringt er dan bij de arts op aan het leven te rekken.

Medisch Contact en de koepelorganisatie van artsen KNMG stuurden de enquête aan 1589 deelnemers aan het KNMG-ledenpanel; 726 artsen (46%) reageerden. De KNMG organiseert op donderdag 14 juni een symposium over doorbehandelen in de laatste levensfase.

Meer over dit onderzoek leest u op de website van Medisch Contact.

Delen