Te vaak naar spoedeisende hulp

Veel patiënten bezoeken de spoedeisende hulp ten onrechte. Volgens zorgverleners hebben zij vaak geen verwijzing en hadden zij met hun klacht naar huisarts of huisartsenpost moeten gaan. Patiënten zelf denken daar vaak anders over, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het Nivel.

 

Meer dan de helft van de jaarlijks circa twee miljoen bezoekers op de spoedeisende hulp komt daar zonder verwijzing. Zes van de tien ‘zelfverwijzers’ kloppen volgens zorgverleners onterecht aan op de spoedeisende hulp, bijvoorbeeld met wonden die ook de huisarts kan behandelen. Zij doen hiermee een onnodig beroep op dure spoedzorg, terwijl mensen met klachten die wel spoedeisend zijn, daardoor mogelijk onnodig lang moeten wachten.

Volgens de onderzoekers zou een oplossing kunnen zijn om onterechte ‘zelfverwijzers’ zelf op te laten draaien voor de kosten van een bezoek aan de spoedeisende hulp. De keerzijde hiervan is dat dit een drempel kan opwerpen voor mensen om met acute of levensbedreigende klachten zelf naar de spoedeisende hulp te gaan. Dit zou de kans verhogen dat zij ten onrechte niet gaan. Ook kan dit leiden tot een ongelijke toegang tot de spoedeisende hulp tussen inkomensgroepen. Een andere oplossing is een triagesysteem, waarbij zorgverleners beslissen of iemand die belt of langskomt wel of niet op de spoedeisende hulp geholpen moet worden.

Mensen die zelf naar de spoedeisende hulp gaan vinden hun bezoek vrijwel nooit onterecht.

Lees verder bij Nivel.

 

 

Delen