Tegemoetkoming mondzorg

Mondzorgaanbieders kunnen aanspraak maken op een tijdelijke tegemoetkoming voor extra kosten in verband met COVID-19. 

Tekst: Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout

De NZa heeft hiervoor een nieuwe prestatie vastgesteld. In de regelgeving tandheelkundige zorg en orthodontische zorg is de prestatie ‘toeslag extra kosten SARS-CoV-2’ toegevoegd. De prestatie is van kracht vanaf 1 augustus tot 1 november. De tegemoetkoming is bedoeld voor kosten die samenhangen met de zorg aan individuele patiënten, zoals het beoordelen van de gezondheidssituatie voorafgaand aan de behandeling en toenemende uitgaven aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook zijn mondzorgaanbieders soms meer tijd kwijt aan een patiënt omdat ze uit voorzorg meer handelingen moeten doen. 

Per patiënt kan een toeslag van € 4,26 in rekening worden gebracht. Voor kinderen (tot 18 jaar) wordt de nieuwe toeslag door alle zorgverzekeraars vergoed. Als patiënten aanvullend verzekerd zijn voor mondzorg, is het afhankelijk van het beleid van de zorgverzekeraar of de toeslag wordt vergoed. Patiënten kunnen contact opnemen met hun zorgverzekeraar. Op zorgaanbieders rust de verplichting de patiënten voorafgaand aan de behandeling goed te informeren, over het in rekening brengen van de toeslag. 

Senior jurist Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout zijn werkzaam bij stichting VvAA Rechtsbijstand

Delen