Tip: geen overdrachtsbelasting

De huidige wet kent een soepele regeling bij doorverkoop van een gekocht pand. Voor een pand dat binnen 6 maanden wordt doorverkocht, is er alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele waarde toename gemaakt tussen het moment van aankoop en het moment van verkoop.

 

De termijn van 6 maanden wordt opgerekt nu opgerekt naar 36 maanden voor  panden die op of na 1 september zijn gekocht. Het is een tijdelijke maatregel, want de verruiming vervalt weer per 1 januari 2015.

Deze versoepeling kan voordelig uitwerken wanneer u na korte tijd genoodzaakt bent uw woning weer te verkopen, bijvoorbeeld vanwege een echtscheiding, overlijden of als u uw oude woning niet snel weet te verkopen en u niet met dubbele woonlasten te maken wilt krijgen. Betreft het een nieuwbouwwoning, dan geldt een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting tot maximaal 24 maanden na de ingebruikneming door de eerste koper.

Delen