VvAA TopClass Jonge Bestuurders

Medio januari hebben tien high potentials in de zorg een topclassprogramma van VvAA afgerond dat hen verder voorbereidt op een actieve rol in management of bestuur in de zorg. De VvAA TopClass voor deze doelgroep is de eerste in zijn soort en komt tegemoet aan de toenemende behoefte aan verdieping op bestuurlijk en managementniveau van deze groep.


VvAA heeft een specifiek trainingsprogramma ontwikkeld voor jonge zorgprofessionals die tijdens hun opleiding bestuurlijk of op managementgebied actief waren, die de ambitie hebben om in hun verdere carrière op dit vlak actief te zijn en die de potentie hebben om hierin te excelleren. VvAA ontwikkelde de VvAA TopClass Jonge Bestuurders in de Zorg mede op initiatief van de voormalige voorzitter van de Jonge Orde, dr. Sven Tulner, orthopedisch chirurg i.o. en drs. Alexander Horsch, MSc MRCS, voormalige vicevoorzitter van de Jonge Orde. Edwin Brugman, directeur Kennismanagement en Netwerken van VvAA: “Met dit programma wil VvAA bijdragen aan de verdere professionalisering van besturen en management in de gezondheidszorg. Beroepsgroepoverstijgend, want de bestuurder van de toekomst kenmerkt zich niet alleen door een grote kennis van niet alleen zijn of haar eigen vakgebied maar ook van aanpalende terreinen. In de visie van VvAA is het dan ook van wezenlijk belang dat zorgprofessionals zelf een steeds grotere vertegenwoordiging krijgen in bestuurslagen.”

Op de foto v.l.n.r. Sven Tulner, Thomas Kanis, Alexander Horsch, Ruud Rullens (bovenaan), Jan-Kees van Rooden, Henry Ong, Evelien Navis en Kristy Donze. Op de foto ontbreken Kirsten Lubbers en Toine Seesing.

De eerste lichting van de VvAA TopClass Jonge Bestuurders in de Zorg bestaat uit jonge medisch specialisten, apothekers, een tandarts, een dierenarts en fysiotherapeuten. “Deze jonge bestuurders zijn nu goed uitgerust om de proactieve leidende rol op zich te nemen binnen verschillende zorginstellingen”, vertelt Tulner. “De toenemende invloed van de verzekeraar en een veranderende rol van het management van de instellingen bepalen steeds meer hoe de zorg rondom de patiënt wordt georganiseerd. In dat krachtenveld zijn deze mensen hard nodig. Vanuit hun zorg-inhoudelijke visie en met hun professionele bestuurlijke ervaring, bewaken zij de zeggenschap cq. rol van de zorgprofessional, en zo de belangen van de patiënt.”

Tijdens het trainingsprogramma staat  zowel verdieping van kennis als persoonlijke ontwikkeling centraal. Onderwerpen die onder andere worden belicht zijn: inrichting van het zorgstelstel, financiering van de zorg, persoonlijk leiderschap, strategie en verandermanagement. Gastsprekers behandelen onderwerpen als lobbyen, politieke context en de diverse aspecten van belangenbehartiging door een beroepsorganisatie binnen een veranderende maatschappelijke context. Dit topclassprogramma werd afgesloten met een vraaggesprek van de deelnemers met prof. drs. Gerlach Cerfontaine, voorzitter van de Vereniging VvAA, over het thema ‘besturen’.

Deze eerste trainingsserie is succesvol afgesloten en VvAA wil dit programma vaker aanbieden.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de VvAA TopClass contact op met Monique Theunissen via e-mailadres Monique.Theunissen@vvaa.nl.

 

Delen