Tovenaars

De eerste keer dat orthodontist Ad de Ruiter (69) het restauratieatelier van het Rijksmuseum betrad, voelde dat als het betreden van het ‘heilige der heiligen’. Het atelier is alleen toegankelijk voor bijvoorbeeld onderzoekers. En voor mensen met een passie voor kunst die het Rijksmuseum ondersteunen; mensen zoals De Ruiter, die een schenking ten behoeve van restauratie deed. 

 Tekst: Monique Bowman | Beeld: Marcel Bakker

De bijdrage van de orthodontist wordt aangewend voor onderzoek en behoud van een bescheiden, maar kunsthistorisch gezien zeer belangrijk werk: een gesigneerd portret uit 1548, gemaakt door Catharina van Hemessen, een van de vroegste Zuid-Nederlandse vrouwelijke renaissanceschilders.

Op de tafel naast De Ruiter staat het paneeltje al klaar; vijf pijltjes linksonder geven de locatie aan waar de restaurator vragen over had. Hoe zijn de verflagen opgebouwd? Uit welke pigmenten bestaat de verf?

Als alles volgens plan verloopt, zijn het onderzoek en de restauratie voor de kerst voltooid. Waarna huidige en toekomstige Rijksmuseumbezoekers – dankzij deze schenking en het precisiewerk van de ‘tovenaars’ van het restauratieatelier – weer kunnen genieten van dit opmerkelijke kunstwerkje. 

Delen