BDO: veerkracht en tweedeling

De algemene ziekenhuizen hebben het zware jaar 2011 overwegend met grote veerkracht doorstaan. Wel ontstaat er een tweedeling: de middelgrote ziekenhuizen hebben de toekomst, van de kleine provinciale ziekenhuizen raakt één op de acht steeds dieper in de problemen. Dat zijn conclusies uit de BDO Benchmark Ziekenhuizen 2012 

 

Adviesbureau BDO analyseert jaarlijks de financiële performance van de meeste algemene ziekenhuizen in Nederland. Middelgrote ziekenhuizen bleken hun absolute resultaatwinsten (totale opbrengsten minus totale kosten) te hebben verhoogd. Ook deden zij het op het gebied van winstmarge en rentabiliteit op eigen vermogen beter dan de kleine en grote collega’s. De middelgrote ziekenhuizen lieten de afgelopen jaren gemiddeld genomen elk jaar resultaatgroei zien, terwijl de gemiddelde prestaties in de categorieën groot en klein de afgelopen jaren grotere fluctuaties lieten zien.

Het aantal verlieslijdende ziekenhuizen, waarin kleine ziekenhuizen sterk oververtegenwoordigd zijn, is in 2011 weliswaar met slechts één toegenomen tot zeven, maar tegelijkertijd is het aantal ziekenhuizen dat al twee of meer jaar met  lage of zelfs negatieve winstmarges kampt, sterk gestegen.

Volgens BDO is er in toenemende mate sprake van een tweedeling tussen ziekenhuizen die het wel en ziekenhuizen die het waarschijnlijk niet op eigen kracht gaan redden. BDO pleit voor een early warning system, waarbij algemene ziekenhuizen jaarlijks gemonitord worden op indicatoren als kwaliteit en financiële performance, gekoppeld aan een centrale aanpak als een ziekenhuis een aantal jaren slecht scoort. Door een betere en transparante escalatieprocedure bij structurele verliezen kan het risico worden beperkt. 

 

Delen