Uniek tijdbestedingsonderzoek Nivel

Het NIVEL doet momenteel landelijk onderzoek naar de tijdsbesteding van huisartsen in Nederland. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het Capaciteitsorgaan en wordt ondersteund door de Landelijke Huisartsen Vereniging, LHV. Het onderzoek wordt uitgevoerd via de SMS-methode.

 

De SMS- methode werkt in het kort zo dat deelnemende huisartsen elke dag gedurende een week SMS-berichten ontvangen met de vraag wat zij op dat moment doen. Het antwoorden met een cijfer volstaat. Dat kan zijn (1) niet aan het werk, bezig met (2) direct of (3) indirect patiëntgebonden werk, of (4) bezig met niet-patiëntgebonden werk.

Deze nieuwe onderzoeksmethode is volgens het NIVEL minder belastend en objectiever dan de tot nu toe altijd gehanteerde dagboekmethode. Door de grote hoeveelheid deelnemers en meetmomenten kunnen aan het einde van het onderzoek nauwkeurige berekeningen gemaakt worden van onder andere het gemiddelde aantal uren (minuten) dat huisartsen bezig zijn met patiënt- en niet-patiëntgebonden activiteiten en hoe dit verschilt per ‘type’ huisarts, op de verschillende momenten in de week.

Sinds december 2012 nemen iedere week zo’n twintig huisartsen deel aan het tijdbestedingsonderzoek. Daarmee is dit onderzoek het grootste en meest innovatieve in zijn soort dat tot nu toe in Nederland is uitgevoerd. Tot en met september 2013 hebben bijna 900 huisartsen deelgenomen. Het onderzoek loopt nog tot het einde van het jaar en het NIVEL nodigt nog steeds huisartsen uit om deel te nemen. Het doel is 1.000 huisartsen te laten deelnemen, waarmee dan 10% van alle huisartsen in Nederland is bereikt.

Huisartsen die zijn geïnteresseerd om deel te nemen, kunnen zich nog steeds bij NIVEL aanmelden. Met deelname wordt een bijdrage geleverd aan het verkrijgen van inzicht in de capaciteit van huisartsen in Nederland. Dit is een cruciaal gegeven voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod binnen de huisartsenzorg.  Deelnemers ontvangen  gedurende één werkweek gemiddeld minimaal drie, maximaal acht SMS’jes per dag. Daarin alleen de vraag wat de deelnemer op dat moment doet. De vraag kan met een cijfer worden beantwoord. Voor en na de SMS-meetweek vraagt het NIVEL deelnemers een korte enquête in te vullen. Deelname wordt beloond met een VVV-bon van 10 Euro.

Huisartsen kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar tbohuisartsen@nivel.nl.  Voor verdere informatie www.nivel.nl/tbohuisartsen

Delen