Update: Tena schort belactie op

Tena stopt voorlopig met het bellen van patiënten over hun incontinentieproblemen. Na de storm van kritiek die gisteren over de belactie  losbarstte, wil  de  producent van  incontinentiemateriaal eerst met alle betrokken partijen gaan overleggen.

Tena benadert de patiënten op verzoek van apothekers, die van verzekeraar  Achmea voor 1 september in kaart moeten brengen wie hun incontinentiepatiënten zijn en welke producten ze gebruiken. Dit wekt volgens critici de schijn van partijdigheid, omdat Tena als fabrikant van incontinentiemateriaal commerciële belangen heeft bij deze informatie. Tena benadrukt in een persverklaring dat het bedrijf slechts een adviserende rol heeft en zeer discreet met de verzamelde gegevens omgaat. Niettemin heeft minister Schippers een onderzoek naar de gang van zaken aangekondigd.

 

 

Delen