Updates: WW-premie, zzp-regime en omzetgerelateerde beloning

In de afgelopen periode zijn op deze plek diverse ontwikkelingen aan bod gekomen die werden geduid door VvAA-adviseur kennismanagement Erik van Dam. Nu het  einde van het jaar 2020 nadert, geeft hij desgevraagd drie korte updates.

Tekst: Martijn Reinkink

Hoog of laag WW-tarief 

Sinds dit jaar betalen werkgevers een lage WW-premie (2,94 procent) voor medewerkers met een vast contract en een vaste arbeidsomvang, en een hoge WW-premie (7,94 procent) wanneer een van die twee ontbreekt. In de paramedische eerste lijn werken echter veel medewerkers op basis van een variabele beloning. Of dit óók een vereiste is voor het lage WW-tarief, daar had de fiscus begin dit jaar nog geen duidelijkheid over gegeven. 

“Het is heel bijzonder: formeel hebben we nog steeds niks gehoord, ondanks het herhaaldelijk onder de aandacht brengen van de urgentie. Want mocht onverhoopt blijken dat het hoge tarief geldt, waar nu het lage tarief wordt afgedragen, dan leidt dat tot fikse naheffingen. We blijven aan de deur van de Belastingdienst rammelen.”

Handhaving zzp-regelgeving 

Medio 2020 zou een webmodule in gebruik worden genomen die een opdrachtgever duidelijk maakt of een zzp’er buiten dienstbetrekking werkt. 

“Wij pleiten voor het behoud van de modelovereenkomsten die ruimte bieden voor branchespecifieke elementen, waar deze generieke webmodule dat niet doet. Al moet dat laatste in de praktijk nog blijken: de Belastingdienst zou na de zomer een pilot van zes maanden houden, maar deze gaat pas op 11 januari 2021 van start. Daarmee schuift ook de voorgenomen aanscherping van de handhaving per 1 januari door. Hopelijk neemt dit wat paniek weg, want met name bij huis- en tandartsen zijn daar wel zorgen over. Momenteel wordt er mondjesmaat gehandhaafd. Waarbij men sowieso de ruimte krijgt een langdurige arbeidsrelatie in een andere, duurzame vorm te gieten. Overigens zou ik daar niet op wachten. Wanneer je als opdrachtgever en zzp’er weet dat je eigenlijk in het stramien van werkgever-werknemer zit, denk dan alvast samen na over een plan B.” 

Cultuuromslag 

Eerder schetste Van Dam de achtergrond van de variabele, omzetgerelateerde beloning die in de fysiotherapie de norm is, maar waarover ook discussie bestaat. 

“Langzamerhand raakt men er meer van overtuigd dat er een vastere vorm van honorering moet komen. Zeker de sociale partijen die de problematiek hebben gezien, de discussies, de navorderingen. Maar de omzetgerelateerde beloning zit zo ingebakken in de cultuur; er is nog een lange weg te gaan voordat zo’n overgang echt in een cao is vormgegeven.”

Delen