Van traditioneel naar online

Na bijna dertig jaar als traditioneel logopedist te hebben gewerkt,stortte Elisa Gielen zich volledig op online logopedie. Haar TinyEYE- platform is uitgegroeid tot een exportproduct.   

Tekst: Martijn Reinink | Beeld: De Beeldredaktie/Kees van de Veen

 

Het is inmiddels meer dan tien jaar geleden dat logopedist Elisa Gielen (60) merkte dat logopedie voor een steeds kleinere groep bereikbaar werd. Ze somt op: “Gemeenten gingen er minder in investeren; op school kregen kinderen minder kansen om hun taalproblemen aan te pakken; sommige ouders waren niet bij machte om naar de praktijk te komen of ouders haakten af omdat ze de noodzaak er niet van inzagen.” Een gesprek met iemand van zorgverzekeraar Achmea bevestigde haar bange vermoedens. “Hij vertelde me dat er 14.000 bij Achmea verzekerde kinderen, ondanks indicatie, geen logopedie kregen.”

Gielen sprak erover met haar man, die ingenieur is. “Hij zei: dit probleem kun je maar op één manier oplossen: online. We zijn toen gaan kijken naar wat er al was op dat gebied. In Europa niets, maar in Canada, Australië en Amerika wel.” Uiteindelijk werden ze gegrepen door het Canadese platform TinyEYE, dat bestaat uit ruim tweehonderd soorten games, gericht op alle stoornissen die in de logopedie voorkomen. “Waarom zou je zelf het wiel uitvinden?” Ze kochten de licentierechten voor Europa, startten een bedrijf en volgden een opleiding ondernemerschap aan de Universiteit Twente. “Daar heb ik geleerd hoe je een businessplan opstelt en hoe je structurele bekostiging geregeld krijgt. Voordat je gaat ondernemen in de zorg, is kennis opdoen noodzakelijk.”

Met hun plan wisten ze de NZa te overtuigen. De Zorgautoriteit verleende een prestatiecode en het lukte Gielen en haar man om contracten af te sluiten met alle zorgverzekeraars. In 2011 zijn ze online van start gegaan, met daarnaast een stenen praktijk in Groningen. “Van de NZa moet je in het begin van een behandeling één keer een face-to-face-contactmoment hebben. Het vervolg kan online.”

‘Kinderen vinden de games fantastisch en ouders zijn enthousiast’

Nu heeft Gielen acht logopedisten in dienst. Daarnaast zijn er tientallen logopedisten in Nederland en andere Europese landen die – na een online training met certificaat – gebruikmaken van de beveiligde software. “Tot blijdschap van hun cliënten”, zegt Gielen. “Kinderen vinden de games fantastisch en ouders zijn enthousiast. Omdat we gespecialiseerd zijn in meertaligheid, kunnen we ook vluchtelingenkinderen goed helpen. Ook voor ouderen en afasie- en parkinson-
patiënten is het een uitkomst. Voor hen is het niet op te brengen om een paar keer per week naar een logopedist te gaan.”

Kamervragen

Er zijn traditionele logopedisten die deze technologische ontwikkeling met lede ogen aanzien. “In het begin werden er zelfs Kamervragen over mij gesteld”, zegt Gielen. “De weerstand was enorm en die is er nog.” Maar er zijn wel steeds meer logopedisten die met de software gaan werken. “Je bent heel flexibel. Je bepaalt zelf je werktijden en er zijn geen geografische beperkingen.”

Zijn er in de ogen van Gielen meer vakgebieden die in aanmerking komen voor een dergelijk concept? “Absoluut. Patiënten gaan erom vragen. Het is niet meer van deze tijd dat ze in de auto moeten stappen voor zorg die ze ook in hun eigen woonkamer kunnen ontvangen. Ook ergotherapie, fysiotherapie, psychotherapie en diëtetiek kunnen deels via TinyEYE worden gegeven.” Zelf heeft ze niet de ambitie zich daar ook op te storten. “Dat moet iemand anders doen. Wij focussen ons op telelogopedie.”

Delen