Van traditioneel naar online

Na bijna dertig jaar als traditioneel logopedist te hebben gewerkt,stortte Elisa Gielen zich volledig op online logopedie. Haar TinyEYE- platform is uitgegroeid tot een exportproduct.   

Tekst: Martijn Reinink | Beeld: De Beeldredaktie/Kees van de Veen

 

Het is inmiddels meer dan tien jaar geleden dat logopedist Elisa Gielen (60) merkte dat logopedie voor een steeds kleinere groep bereikbaar werd. Ze somt op: “Gemeenten gingen er minder in investeren; op school kregen kinderen minder kansen om hun taalproblemen aan te pakken; sommige ouders waren niet bij machte om naar de praktijk te komen of ouders haakten af omdat ze de noodzaak er niet van inzagen.” Een gesprek met iemand van zorgverzekeraar Achmea bevestigde haar bange vermoedens. “Hij vertelde me dat er 14.000 bij Achmea verzekerde kinderen, ondanks indicatie, geen logopedie kregen.”

Gielen sprak erover met haar man, die ingenieur is. “Hij zei: dit probleem kun je maar op één manier oplossen: online. We zijn toen gaan kijken naar wat er al was op dat gebied. In Europa niets, maar in Canada, Australië en Amerika wel.” Uiteindelijk werden ze gegrepen door het Canadese platform TinyEYE, dat bestaat uit ruim tweehonderd soorten games, gericht op alle stoornissen die in de logopedie voorkomen. “Waarom zou je zelf het wiel uitvinden?” Ze kochten de licentierechten voor Europa, startten een bedrijf en volgden een opleiding ondernemerschap aan de Universiteit Twente. “Daar heb ik geleerd hoe je een businessplan opstelt en hoe je structurele bekostiging geregeld krijgt. Voordat je gaat ondernemen in de zorg, is kennis opdoen noodzakelijk.”

Met hun plan wisten ze de NZa te overtuigen. De Zorgautoriteit verleende een prestatiecode en het lukte Gielen en haar man om contracten af te sluiten met alle zorgverzekeraars. In 2011 zijn ze online van start gegaan, met daarnaast een stenen praktijk in Groningen. “Van de NZa moet je in het begin van een behandeling één keer een face-to-face-contactmoment hebben. Het vervolg kan online.”

‘Kinderen vinden de games fantastisch en ouders zijn enthousiast’

Nu heeft Gielen acht logopedisten in dienst. Daarnaast zijn er tientallen logopedisten in Nederland en andere Europese landen die – na een online training met certificaat – gebruikmaken van de beveiligde software. “Tot blijdschap van hun cliënten”, zegt Gielen. “Kinderen vinden de games fantastisch en ouders zijn enthousiast. Omdat we gespecialiseerd zijn in meertaligheid, kunnen we ook vluchtelingenkinderen goed helpen. Ook voor ouderen en afasie- en parkinson-
patiënten is het een uitkomst. Voor hen is het niet op te brengen om een paar keer per week naar een logopedist te gaan.”

Kamervragen

Er zijn traditionele logopedisten die deze technologische ontwikkeling met lede ogen aanzien. “In het begin werden er zelfs Kamervragen over mij gesteld”, zegt Gielen. “De weerstand was enorm en die is er nog.” Maar er zijn wel steeds meer logopedisten die met de software gaan werken. “Je bent heel flexibel. Je bepaalt zelf je werktijden en er zijn geen geografische beperkingen.”

Zijn er in de ogen van Gielen meer vakgebieden die in aanmerking komen voor een dergelijk concept? “Absoluut. Patiënten gaan erom vragen. Het is niet meer van deze tijd dat ze in de auto moeten stappen voor zorg die ze ook in hun eigen woonkamer kunnen ontvangen. Ook ergotherapie, fysiotherapie, psychotherapie en diëtetiek kunnen deels via TinyEYE worden gegeven.” Zelf heeft ze niet de ambitie zich daar ook op te storten. “Dat moet iemand anders doen. Wij focussen ons op telelogopedie.”

12 Reacties Reageer zelf

 1. Jan
  Geplaatst op 8 maart 2018 om 10:31 | Permalink

  Mevrouw Gielen vergeet te vermelden dat eind vorig jaar een faillissement werd uitgesproken: https://www.faillissementsdossier.nl/nl/faillissement/1357432/seeezi-b-v.aspx. Bijzonder, dit artikel. Een beetje research voorafgaand aan plaatsing was goed geweest.

 2. Esther van Rems
  Geplaatst op 8 maart 2018 om 13:10 | Permalink

  Bij de start van TinyEye in Nderland heb ik (“traditionele” logopedist) direct de training gedaan en een licentie aangeschaft. Ondanks alle beloftes bleken dus NIET alle zorgverzekeraars online behandelingen te vergoeden, mijn hoofdverzekeraar (75% van mijn patiënten zat daarbij) kocht het niet in. Zij gaven zelfs aan meerdere keren om informatie en gesprekken te hebben gevraagd, maar dat daar nooit op gereageerd werd door TinyEyeNL.
  Na deze financiële misser (zowel de training als de licentie waren zeer prijzig, maar ook het programma erg kinderlijk en dus maar voor 1 groep inzetbaar) heb ik de licentie gestopt. Een fikse verliespost in de toch al zeer smalle beurs van een vrijgevestigde logopediepraktijk.
  Ondanks zeer veel marketing naar scholen en ouders was er, ook in mijn rurale omgeving, nauwelijks interesse in online logopedie volgen.
  De “traditionele” logopedist is zeker niet tegen nieuwe ontwikkelingen en online of digitale middelen, een traditionele logopedist is bezig om haar patiënten de best mogelijke zorg te geven om de hulpvraag te verhelpen.
  Jammer dat Arts&Auto niet aan hoor en wederhoor heeft gedaan, ook het faillissement is aan jullie aandacht ontsnapt.

 3. Marjan Enzlin
  Geplaatst op 8 maart 2018 om 22:01 | Permalink

  Geachte Jan en Esther.
  Dank voor deze reacties, die ons ervan hebben doordrongen dat wij hier MOGELIJK relevante informatie hebben gemist. Het betreft een rubriek waarin zorgprofessionals (doorgaans VvAA leden) hun inspirerende of succesvolle initiatieven voor het voetlicht kunnen brengen via een interview (één bron, één afzender). Onze redacteur stelt daarbij zeker (kritische) vragen, maar doet voor deze rubriek – als daartoe geen aanleiding lijkt – geen diepgaand journalistiek onderzoek, zoals dat wel gebeurt bij achtergrondartikelen en andere verhalen. We gaan ervan uit dat de gegeven informatie klopt. Wellicht ten onrechte, dat moet nog blijken.
  Ik heb uw reacties goed gelezen en ze vormen voor mij aanleiding zo’n journalistiek onderzoek nu wel uit te voeren. We laten ons op dit moment bijpraten en informeren door diverse bronnen en ik heb mevrouw Gielen ook om extra informatie gevraagd. Daarnaast heb ik haar erop gewezen dat zij ook zelf op deze plaats kan reageren.
  Op het moment dat ik na dit onderzoek een inhoudelijke reactie kan geven op uw kritiek, zal ik dat op deze plaats en in het tijdschrift doen.
  Met dank voor uw reacties en vriendelijke groet,

  Marjan Enzlin, hoofdredacteur

 4. Chantal
  Geplaatst op 9 maart 2018 om 07:10 | Permalink

  Ik sluit mij aan bij Esther. Bij de start heb ik eveneens een training gevolgd en ben ik een licentie van een jaar aangegaan. Het programma bleek te rigide om goed in te zetten in de praktijk. Daarnaast werd het inderdaad niet vergoed door de zorgverzekeraars ondanks de beloften van Tinyeye.
  De ‘traditionele’ logopedist staat zeker open voor online toepassingen en onderzoekt ook de mogelijkheden hiervan. In de praktijk blijkt het echter lastig om dit in te zetten ook wanneer het aanvullend is op face-to-face contact.
  De meeste cliënten zijn bereid en hebben de mogelijkheid om naar de ‘traditionele’ logopedist te gaan. Ik kan mij voorstellen dat in landen waar men ver moet reizen de online logopedie als alternatief gebruikt kan worden. In Nederland is het aanbod echter voldoende. Ik zou daarom ook graag willen weten wat de onderbouwing is van het aantal cliënten die geen logopedische zorg kan ontvangen.

 5. Wilma
  Geplaatst op 9 maart 2018 om 08:52 | Permalink

  De traditionele logopedist krijgt in het artikel een negatieve connotatie alsof wij geen vernieuwingen doorvoeren. Ons vak is volop in beweging en biedt ook zonder online logopedie volop moderne behandelwijzen. Dat is erg jammer.
  Ook ik heb overigens destijds de training gedaan. En ook geen cliëntenpopulatie ervoor kunnen opbouwen.

 6. Barbara Vriens
  Geplaatst op 9 maart 2018 om 12:04 | Permalink

  Net als vele andere ‘traditionele’ logopedisten heb ik bij start van de online logopedie de training gedaan en de licentie aangeschaft. Na er een jaar mee gewerkt te hebben en onder andere de vele knelpunten in het programma, de vergoeding van de verzekeraar, die er niet was, de zeer beperkte behoefte van de doelgroep, in ogenschouw genomen, ben ik, net als zeer veel andere logopedisten afgehaakt. Het programma voldoet zeker niet aan de eisen en de behoeften zoals steeds gemeld door mevrouw Gielen. Afgelopen jaar ben ik benaderd door VGZ, omdat ik samen met vele andere logopedisten nog op een lijst zouden staan aangeleverd door dit bedrijf als gebruikers van het programma. Ik ben dan ook zeer benieuwd, zeker ook kijkende naar het faillissement, hoeveel actieve logopediepraktijken met dit programma werken.
  Daarnaast om je collega’s als ‘tradionele’ logopedie met veel weerstand neer te zetten getuigd niet van goede smaak!
  Betere research voor plaatsing van dit artikel was op zijn plaats geweest! Enige toelichting in een rectificatie zou door vele logopedisten wenselijk worden geacht om de nuancering aan te geven!

 7. Astrid Renes
  Geplaatst op 9 maart 2018 om 13:06 | Permalink

  Ik onderschrijf volledig de reacties van mijn voorgangers! Zelfde ervaringen.

 8. Annelies Hes
  Geplaatst op 9 maart 2018 om 13:07 | Permalink

  De Amsterdamse Schoolbegeleidingsdienst ABC heeft een paar jaar geleden erg veel geld geïnvesteerd in Tiny Eye. Samen met schoolbegeleidingsdiensten uit andere regio’s in het land. Het ging hierbij om vele tienduizenden euro’s. De toenmalige directrice van het ABC, met wie ik, 1ste lijns logopedist, een gesprek had, was ervan overtuigd dat het ouderwets en achterhaald was om met je kind fysiek naar logopedie te gaan voor een sessie van 20-30 minuten. Dit was ook haar eigen ervaring geweest namelijk. Kennelijk niet die van de overige Amsterdamse ouders en leerkrachten want ondanks de financiële injectie van het ABC (60.000 euro) is Tiny Eye in het Amsterdamse niet aangeslagen. Inmiddels is Tiny Eye failliet.

 9. Lisette v.d.
  Geplaatst op 9 maart 2018 om 18:04 | Permalink

  Ook ik ben zo,n zgn traditionele logopedist, die waarde hecht aan face to face contact, omdat uit onderzoek blijkt, dat dit nu eenmaal de meest effectieve manier van werken is. Uiteraard ben ik wel geinteresseerd in vernieuwing en digitalisering waar het kan. Bij de start van Tiny eye ben ik zeer nieuwgierig naar de voorlichting geweest. Ik kwam er echter teleurgesteld vandaan , omdat de spelletjes ouderwets waren en niet aansloten op de huidige manier van werken binnen de logopedie. De moderne inzichten en wetenschappelijke onderzoeken, pasten niet in het Tiny Eye programma. Om nu de hele groep logopedisten weg te zetten als traditioneel met weerstand tegen vernieuwing getuigt van weinig kennis van de huidige logopedie. Wij allen omarmen waar mogelijk de digitale mogelijkheden, de vele apps en leuke computerprogramma,s die er zijn. Er zijn veel logopedisten die Tiny eye hebben geprobeerd, zoals hierboven staat. Zonder veel succes. Een computerspel kan nooit een vervanging zijn van lijfelijk contact met ouder en kind en concreet materiaal. Het kan hooguit aanvullend zijn, maar daarvoor zitten er te veel haken en ogen aan.

 10. B.D
  Geplaatst op 10 maart 2018 om 15:24 | Permalink

  zeer slechte ervaringen met Tine eye :aantal kinderen in behandeling gekregen nadat ze al twee jaar online logopedie hadden gehad. Zowel ouders als school wisten niet wat er bij logopedie was gedaan. Twee kinderen bleken ernstige TOS te hebben, maar dat is nooit herkend. Er was alleen gewerkt aan de uitspraak van een paar klanken

 11. Marjan
  Geplaatst op 15 maart 2018 om 11:37 | Permalink

  Beste mensen die hierboven gereageerd hebben. Dank voor uw reacties waaruit een grote betrokkenheid blijkt bij de logopedie als professie in het algemeen en de (potentiële) cliënten in het bijzonder. Zoals aangekondigd in mijn eerdere reactie heeft de redactie zich breder laten informeren over online behandelingen via het format van TinyEye en bovenstaande opmerkingen daarbij door u gemaakt.
  Allereerst hecht ik er waarde aan hier te vermelden dat de redactie van Arts en Auto geen uitspraken wil en kan doen over de kwaliteit van behandelingen. Of het nou online- of face to face behandelingen betreft. Dat past niet bij onze beroepsethiek en het ligt volledig buiten onze deskundigheid. We hebben ons dus beperkt tot de opmerkingen en aanvullingen van uw kant, die feitelijk te checken zijn: het door een aantal van u genoemde faillissement en de contracten met zorgverzekeraars.
  Wat ons in zijn algemeenheid opviel toen wij uw opmerkingen lazen en deze aan diverse betrokken partijen voorlegden, is dat de opmerkingen betrekking lijken te hebben op een situatie van (enkele) jaren geleden. Over wat er beloofd of gezegd zou zijn en hoe een en ander gepercipieerd is. Terecht of onterecht; het is duidelijk dat een aantal van u teleurgesteld is in uw verwachtingen en dat u het gevoel hebt door mevrouw Gielen in de publicatie weg gezet te zijn als niet-innovatief. Terwijl u juist openstond en staat voor innovatie. Mogelijk heeft de kop boven het artikel (Van traditioneel naar Online) uw frustratie nog eens aangewakkerd, maar deze titel is van de redactie en niet van mevrouw Gielen afkomstig en gelooft u mij als ik zeg dat de redactie niet denkt in termen als het één versus het ander. Traditioneel of online, wij denken dat voor alle veilige en effectieve behandelvormen ruimte zou moeten zijn. En hoewel we dus over kwaliteit niets kunnen zeggen, is het duidelijk dat er een grote waarde schuilt in het directe face to face contact met een cliënt. Net zoals er voor bepaalde groepen cliënten toegevoegde waarde schuilt in online vormen van behandeling en contact.
  Met betrekking tot de feiten:
  • Feit is dat TinyEye destijds in het faillissement van de bovenliggende koepelorganisatie is mee gegaan. Feit is ook dat het faillissement niets te maken had met de logopedie-poot van de koepel en dat TinyEye – dat zelf financieel gezond was – vrijwel direct een doorstart heeft gemaakt (en heeft mogen maken van de curator).
  • Wat er destijds gezegd en beloofd is over contracten met zorgverzekeraars zouden wij gedeeltelijk kunnen achterhalen, maar wij hebben ervoor gekozen niet tot ver achter de komma in schriftelijke ‘bewijsmateriaal’ te duiken. De informatie daaruit zou nooit compleet zijn en het zou de hele kwestie maar verder onder druk zetten. Het gaat er om of de beweringen daarover op dit moment in Arts en Auto gemaakt, kloppen. Dat lijkt zo te zijn: voor zover wij hebben kunnen nagaan zijn er contracten met de zorgverzekeraars. Ook één van de grotere zorgverzekeraars, die geen tele-logopedie vergoedt, maakt voor TinyEye een uitzondering.
  Dat gezegd hebbende wens ik de logopedisten toe dat het lukt over dit onderwerp met elkaar in constructief gesprek te gaan en de verbinding met elkaar te maken. Het is duidelijk dat er tussen een aantal beroepsbeoefenaren sprake is van verschil in inzicht over de kwaliteit van online-behandelvormen van TinyEye, de werkwijze van TinyEye en verwachtingen die al dan niet – in het verleden – gewekt zouden zijn. Tegelijkertijd zijn er ook logopedisten die juist erg enthousiast zijn over TinyEye.
  Tot slot een persoonlijke toevoeging: keep up the good work. Ik heb vanuit persoonlijke ervaring een groot respect voor de deskundigheid van logopedisten en het verschil dat zij kunnen maken voor cliënten/patiënten. Het wordt wellicht niet altijd voldoende gezien en/of gewaardeerd welke belangrijke waarde uw beroepsgroep heeft. Face tot face, online, of een combinatie ervan; logopedisten zijn van onschatbare waarde voor de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten. Of het nou hulp bij slikproblemen of behandeling van een fonologisch tekort betreft. U kunt, doet en betekent als beroepsgroep zo ontzettend veel voor gewone mensen en hun kinderen. Ik hoop dan ook dat bovenstaande discussie zich binnen de beroepsgroep en offline zal voortzetten als constructief gesprek.

  Met vriendelijke groet,
  Marjan Enzlin

 12. k.s.
  Geplaatst op 16 maart 2018 om 07:17 | Permalink

  Waardeloos programma dat Tiny Eye, een jaar mee gewerkt, stoorde vaak, langzaam en log. Gelukkig geen verlies op gemaakt vanwege subsidie van de gemeente. Oh ja…er zou ineens een logopedist van Tiny Eye naar mijn praktijk komen om mij te helpen met het programma, maar ze wilde direct mijn planning regelen en een paar van mijn clienten overnemen om mij te ‘leren’ hoe ik online logopedie moest geven. Na een ‘op de plaats zetten’ van mijn kant heb ik die uiteindelijk nooit gezien. Na een jaar heb ik de licentie met drie aangetekende brieven opgezegd (het centrale adres van Tiny Eye was me niet duidelijk, dus ik dacht: hoe dan ook, ze zullen mijn opzegbrief ontvangen! Gelukkig nooit meer iets van gehoord. Tiny Eye heeft niets met kwaliteitszorg te maken, een grote aanfluiting!