Veilig wonen met korting

Wonen in een veilig huis geeft een goed gevoel, maar kan ook financieel voordeel opleveren.

Om te voorkomen dat woningen het doelwit worden van inbrekers bestaat het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Dit keurmerk helpt de huiseigenaar om alle mogelijke inbraakgevoelige plekken in kaart te brengen en draagt oplossingen aan om de woning veiliger te maken. Denk hierbij aan verbetering van hang- en sluitwerk en het aanbrengen van verlichting. Wie het PKVW-advies opvolgt, ontvangt een certificaat dat niet alleen de kans op inbraak fors verlaagt, maar ook financieel voordeel oplevert in de vorm van premiekorting op de inboedelverzekering.

Voor meer informatie zie www.politiekeurmerk.nl.

 

Delen