Verbinding zoeken

Afgelopen juli startte fysiotherapeut/manueel therapeut en associate lector Nathan Hutting (42) als bestuurslid bij VvAA. “Hoe zorgen we ervoor dat fysiotherapeuten hun werkplezier behouden?”

Tekst: Andrea Linschoten | Beeld: De Beeldredaktie/Joris Buijs

Omdat zijn bestuursperiode bij de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) in 2023 ten einde loopt, was Nathan Hutting op zoek naar een vervolg op bestuursgebied: “Werken als bestuurder geeft mij energie. Je bent niet alleen van betekenis voor de leden, maar voor de hele achterban. Je houdt je niet meer alleen bezig met de inhoud en kwaliteit van het vak, maar ook met de randvoorwaarden. Je draagt eraan bij dat zorgprofessionals hun werk goed kunnen uitvoeren.”

Wat dat betreft sluit de ervaring van Hutting mooi aan bij de missie van VvAA. “Zorgprofessionals in alle disciplines staan onder druk. VvAA speelt een grote rol bij het ondersteunen en faciliteren van de leden, zodat ze hun werk met plezier kunnen blijven doen.”

Werken als bestuurder geeft mij energie

Hutting werkt een dag per week als fysiotherapeut/manueel therapeut in de praktijk. “Ik vind het fijn om contact te hebben met patiënten.” Zijn werkweek zit behoorlijk vol. Sinds juli reserveert hij een dag per week voor VvAA. Daarnaast werkt hij twee dagen als associate lector bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, is hij bestuurslid van de NVMT en is hij lid van verschillende commissies en werkgroepen. Veel (internationaal) vergader- en commissiewerk doet hij in de avonduren. “Ik werk zeker fulltime, maar gespreid over de dag en de avonden is het goed te doen. Ik heb veel regelmogelijkheden, waardoor ik ook nog voldoende tijd kan maken voor mijn gezin.”

Duurzame inzetbaarheid

Als associate lector Arbeid en Gezondheid richt Hutting zich op duurzame inzetbaarheid van werkenden met een (chronische) aandoening. Hierbij ligt de focus op arbeidsgerichte zorg, multidisciplinaire samenwerking en eigen regie. In die hoedanigheid houdt hij zich ook bezig met de ondersteuning van zorgprofessionals die met deze groep patiënten te maken hebben. Met de grote uitval onder zorgprofessionals en het groeiend aantal patiënten met langdurige klachten als gevolg van COVID-19 momenteel zeer actueel.

Hutting ervaart zelf ook de impact van de pandemie: “In mijn praktijk merk ik bijvoorbeeld dat we moeilijk aan personeel kunnen komen en dat de kosten stijgen. Maar als associate lector had ik soms ook voordeel van de pandemie. Zo deden wij een project rondom Q-koorts en dat hebben wij nu breder kunnen trekken naar meerdere infectieziekten, zoals COVID en de ziekte van Lyme.” Ook privé was er een positief punt: “Doordat ik veel meer thuis kon werken, kon ik ’s avonds vaker voor het eten zorgen en rustig met het gezin eten.”

Donkere wolken

Als Hutting naar de toekomst van de fysiotherapie kijkt, ziet hij – naast kansen en mogelijkheden – ook wel donkere wolken. “Ten eerste dus het tekort aan personeel. En dan gaat het niet alleen over genoeg opleiden, maar ook over fysiotherapeuten behouden voor het vak. Hoe zorgen we ervoor dat ze hun motiva- tie en werkplezier behouden?” Hutting noemt de beloning een belangrijk punt. “Nu zijn de tarieven niet kostendekkend. Dat moet echt veranderen. En door de crisis hebben we met enorme prijsstijgingen te maken. Hoe hou je je praktijk op de been, met de hoge energieprijzen en een tekort aan personeel?” Hutting ziet hier mede een rol voor de politiek en de zorgverzekeraars.

Als bestuurder bij VvAA wil Hutting de stem zijn voor fysiotherapeuten, maar ook voor andere paramedische beroepsgroepen. “Ik wil de verbinding tussen beroepsgroepen zoeken. Daarnaast kan ik met mijn achtergrond bijdragen aan het duurzaam inzetbaar houden van zorgprofessionals.”
Laatstgenoemde ambitie sluit aan bij die van VvAA’s streven naar meer onderbouwing. “Ik denk dat ik vanuit mijn wetenschappelijke expertise een rol kan spelen bij het verder initiëren en uitbouwen van onderzoek vanuit VvAA.”

Delen