Vereniging VvAA start met instellen Ledenraad

Geïnteresseerde VvAA-leden kunnen zich tot 31 december 2022 aanmelden voor de Ledenraad van Vereniging VvAA.

Nadat tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering (ALV) van Vereniging VvAA al een positief advies was uitgebracht voor de oprichting van een Ledenraad, is tijdens de ALV van 11 oktober ingestemd met een aanpassing van de statuten en het opstellen van een reglement.

Dit betekent dat Vereniging VvAA aan de slag kan met het instellen van de Ledenraad en dat geïnteresseerde leden zich verkiesbaar kunnen stellen. Dit kan tot 31 december 2022. Meer informatie vindt u op vvaa.nl/ledenraad.

Delen