‘Vergoeding bereidende apotheker moet omhoog’

Volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving kunnen apothekers een tegenwicht bieden aan te dure geneesmiddelen door die middelen zelf te bereiden. Maar door lage, niet kostendekkende vergoedingen daalt het aantal bereidende apothekers al jaren.

Tekst: Martijn Reinink

 

In een recent verschenen adviesrapport aan minister Bruno Bruins schetst de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) hoe de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen beter, sneller en goedkoper kan. Een van de genoemde maatregelen is het stimuleren van apotheekbereidingen. Volgens de raad is dat wettelijk mogelijk: ‘Als een apotheker een geneesmiddel op medisch voorschrift bereidt voor direct gebruik bij een individuele patiënt, is een eventueel octrooi op het geneesmiddel niet van toepassing.’

Critici werpen tegen dat nieuwe dure geneesmiddelen meestal biologicals zijn, die onmogelijk kunnen worden gemaakt in de apotheek. Maar er is nog een ander probleem: het aantal apotheken dat geneesmiddelen bereidt, loopt terug. “Door de lage vergoedingen zijn veel apotheken daar de afgelopen jaren mee gestopt”, geeft KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent aan. In Zeeland luidde de brancheorganisatie voor apothekers onlangs de noodklok: die provincie telt nog maar vier bereidende apotheken. Landelijk gezien is het aantal gedaald van 800 in 2011 naar 350 nu. Rekenen we de ziekenhuizenapotheken mee, dan zijn het er iets meer dan 400. “Dat is het minimum om een landelijk dekkend netwerk overeind te houden”, zegt Klein Nulent. “En daarom moet het investeringsklimaat nu echt worden verbeterd.”

Twee tientjes

Dat het niet rendabel is om zelf geneesmiddelen te maken, blijkt wel uit verhalen van apothekers die dat nog doen. Klein Nulent noemt het voorbeeld van een apotheker die haar bereidingsunit in stand houdt dankzij Tramadolcapsules voor chihuahuas, waarvoor ze wél een kostendekkend tarief kan vragen. Een van de vier Zeeuwse apothekers die nog geneesmiddelen bereiden, Simone Lemmens van Apotheek Tholen, vertelt in de Provinciale Zeeuwse Courant: “Vanmorgen ben ik een uur bezig geweest met de bereiding van capsules. Het arbeidsloon is 50 euro per uur, maar ik krijg maar twee tientjes.” Daar komen de investeringen nog bij: zo’n 20.000 euro voor een steriele overdrukcabine en jaarlijks zo’n 3.000 euro om deze in stand te houden en voor de bijscholing van personeel.

Het roept de vraag op waarom er überhaupt nog apothekers zijn die zelf ‘pillen draaien’. “Het komt voort uit de gedrevenheid van apothekers om maatwerk te leveren”, stelt Klein Nulent. Hij noemt het om meerdere redenen cruciaal dat de vergoedingen omhooggaan. “De behoefte aan gepersonaliseerde geneesmiddelen neemt alleen maar toe. Bereidende apothekers kunnen dus een alternatief bieden voor bepaalde dure geneesmiddelen en ze kunnen mogelijk voor oplossingen zorgen bij tekorten.”

Delen