Verkenners farmacie van start

Alexander Rinnooy Kan en Robert Reibestein verkennen in opdracht van minister Schippers de komende twee maanden de farmaceutische zorg in Nederland.  Zij kijken naar de huidige stand van zaken en naar de vooruitzichten. De minister heeft hun taakopdracht ‘Verkenners extramurale farmaceutische zorg’  op 2 januari aan de Tweede Kamer gezonden, meldt de website van de Rijksoverheid.

 

De verkenners kunnen, samen met de marktscan van de NZa, die ook in februari wordt opgeleverd, een kwalitatieve schets maken van de situatie in de farmacie in Nederland. De prijzen van medicijnen daalden afgelopen jaar door de afschaffing van de wettelijke maximum tarieven nog verder dan in de jaren daarvoor was gebeurd. Dit heeft een positief effect op de zorguitgaven in Nederland. Er zijn de laatste tijd echter berichten dat er in de markt momenteel nog geen sprake is van evenwichtige onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en apotheken. Minister Schippers heeft mede hierom op 12 december in de Tweede Kamer toegezegd Rinnooy Kan en Reibestein als verkenners aan te stellen om de situatie in de extramurale farmacie te onderzoeken.

Lees verder bij de Rijksoverheid.

Delen