Verschuiving aansprakelijkheid

Dat zorgprofessionals in toenemende mate worden geconfronteerd met claims door patiënten is bekend. Minder aandacht is er voor de aansprakelijkheid van bestuurders van zorginstellingen. De vraag is: waarvoor precies is een zorgbestuurder verantwoordelijk?

Tekst: Roel Notten | Beeld: Cunera Joosten

 

Groot was de verontwaardiging toen bekend werd welk leed oud-neuroloog Ernst Jansen Steur zijn ex-patiënten had berokkend. Het juridische proces dat volgde, stond vooral in het teken van de veroordeling van het medisch handelen van de medicus. Maar al gauw bleek dat hiermee de gang van zaken helemaal niet klaar was. Want hoe kon Jansen Steur zo lang zijn gang gaan? En hoe kon het dat hij ook in andere zorg-instellingen aan het werk kon. Wat was de rol van het bestuur hierin?

Welke verantwoordelijkheid dragen bestuurders van een zorginstelling eigenlijk in het falen van hun medisch specialisten? En kunnen deze zorgbestuurders civiel aansprakelijk gesteld of zelfs strafrechtelijk vervolgd worden voor het falen van medici die binnen de muren van hun ziekenhuis zorg ver-lenen? Een groep patiënten vindt van wel en is van mening dat het toenmalige bestuur van het Medisch Spectrum Twente (MST) strafrechtelijk vervolgd moet worden, zo valt te lezen in een brief aan het Openbaar Ministerie.

Lees verder (pdf).

04-2014p018-020

Delen