Vertrouwen

Patiënten zijn de zorg iets minder gaan vertrouwen dan drie jaar geleden, leren we uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland. Erg groot zijn de verschillen overigens niet, want waar drie jaar geleden nog 46 procent zei zich in de zorg ‘altijd’ in veilige handen te voelen is dit nu 43 procent. En waar drie jaar geleden 45 procent dezelfde vraag met ‘meestal’ beantwoordde, doet nu 44 procent dit.

De Patiëntenfederatie stelt dat de afgelopen jaren grote inspanningen zijn gedaan om de zorg veiliger te maken, maar dat dit blijkbaar toch niet gelukt is. Het is de vraag in hoeverre dit waar is, zonder duidelijkheid over wat patiënten precies onder dat begrip veiligheid verstaan. Als door de time-out procedure minder vaak het verkeerde been wordt afgezet, is de zorg as such wel veiliger geworden. Maar als toch in één geval een verkeerd been wordt afgezet en de patiënt krijgt in ruil voor financiële compensatie een zwijgcontract aangeboden om dit niet tegen de pers te vertellen, dan is op het moment dat dit nieuws tóch naar buiten komt weer het vertrouwen in de hele ziekenhuiszorg in het geding.

Er komt meer naar buiten over dingen die misgaan. Dat heeft effect op onze beleving van de zorg

Hetzelfde geldt als verpleeghuizen alles in het werk stellen om bewoners liefdevolle zorg te geven, maar één bestuurder stelt dat een beetje hardhandige omgang tussen mensen in bepaalde culturen helemaal niet zo vreemd is. Die ene opmerking zegt dan niets over de veiligheid in de verpleeghuizen in ons land, maar schaadt wel het imago van de hele sector.

Zorgverleners erkennen tegenwoordig vaker dat ze een fout hebben gemaakt en bieden ook vaker hun verontschuldigingen aan, stelt de Patiëntenfederatie. Kortom: er komt meer naar buiten over dingen die misgaan. Dat heeft effect op onze beleving van de zorg. Verklaart dat niet gewoon dat kleine verschil met drie jaar geleden?

Delen