Verzekeraars verdeeld over akkoord

De grote zorgverzekeraars verschillen van mening over de houdbaarheid van het groeipercentage in het hoofdlijnenakkoord. Achmea en VGZ gaan nu al gemiddeld onder de 2 procent zitten. Voor CZ en Menzis zijn de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord heilig. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen vindt dat de partners die het akkoord ondertekenden hun afspraken moeten nakomen. Dat schrijft Zorgvisie.

Achmea liet al eerder weten dat een jaarlijkse groei van de ziekenhuisbudgetten van 2,5 procent niet haalbaar is. Achmea overweegt daarom het groeipercentage gelijk te trekken met de economische groei. De zorgverzekeraar sluit nu meerjarige contracten af voor minder groei. Achmea verwacht dat ziekenhuizen door slimmer te werken een deel van de groei zelf financieren. VGZ heeft vorig jaar al scherp ingekocht. “We hanteren geen vast percentage, omdat we denken dat er meer manieren zijn om de kosten te beheersen. De 2,5 procent hebben wij als maximum gehanteerd en we hebben geprobeerd om daar gemiddeld onder te blijven. Dat is waarschijnlijk gelukt.”

CZ is het niet met deze werkwijze eens: “Wij houden ons aan het hoofdlijnenakkoord. Dat is ondertekend door ons en de andere partijen en daar hoort iedereen zich aan te houden. Mochten we een lager groeipercentage willen hanteren, dan moeten alle ondertekenaars het daar eerst samen over eens zijn.” Ook voor Menzis is het duidelijk: “Wij gaan niet onder de 2,5 procent groei zitten. Wij houden ons aan het hoofdlijnenakkoord.” De NVZ: “Het hoofdlijnenakkoord is nog geldig. Wij gaan dus uit van 2,5 procent volumegroei gemiddeld.”

Lees verder bij Zorgvisie.

Delen