Veterinair tuchtcollege

Juristen en advocaten van VvAA ondersteunen leden bij uiteenlopende problemen.

Tekst: Peter van der Wiel

Een veehouder belt in paniek de dierenartspraktijk, omdat een van zijn beste melkkoeien ziek is. De dierenarts legt direct een bezoek af, waarbij hij de koe in slechte gezondheidstoestand aantreft. De koe kan niet meer zelf opstaan en na een klinisch onderzoek trekt de dierenarts de conclusie dat de prognose ronduit slecht is.

De veehouder lijkt hier niets van te willen horen. Geëmotioneerd vraagt hij de dierenarts zijn uiterste best te doen de koe te redden. De arts zit met een dilemma: hij kan de veehouder direct confronteren met de ernst van de situatie en aangeven dat behandelen eigenlijk geen optie is, in welk geval de koe moet worden geëuthanaseerd; of hij kan nog een poging ondernemen om de koe op te lappen. Duidelijk is dat de koe nooit meer optimaal zal presteren.

Omdat de dierenarts ziet dat de veehouder zeer aangedaan is, stelt hij toch een behandeling in. Na een korte opleving overlijdt de koe, terwijl de dierenarts nog aanwezig is. De veehouder stelt dat er tijdens de behandeling iets fout moet zijn gegaan en eist een schadevergoeding. Ook zegt hij de rekening voor de behandeling niet te betalen. De dierenarts ontkent dat hij fouten heeft gemaakt en reageert geïrriteerd op de dreigementen van de veehouder om niet te betalen. Partijen komen er onderling niet uit. Na een week laat de veehouder weten dat hij een klacht gaat indienen bij het Veterinair Tuchtcollege. Had de dierenarts escalatie van deze zaak kunnen voorkomen?

Transparantie leidt tot begrip

Pieter van der Wiel is schadebehandelaar, afdeling Schadeservices VvAA.

Pieter van der Wiel is schadebehandelaar, afdeling Schadeservices VvAA.

Het is niet altijd goed te bepalen waarom iemand een klacht indient bij het Veterinair Tuchtcollege. Dit kan vanuit emotioneel oogpunt zijn, maar financiële gevolgen voor de diereigenaar kunnen ook een rol spelen. In dit geval had de dierenarts de veehouder beter direct de slechte prognose kunnen geven, ook als hij nog een behandeling had willen instellen. Hij had duidelijk moeten aangeven dat de koe nooit meer goed zou kunnen functioneren en dat euthanaseren eigenlijk de enige optie was. Dit is een vervelende boodschap voor een eigenaar, zeker wanneer hij emotioneel betrokken is. Als vooraf niet duidelijk wordt gemeld dat de situatie infaust is, dan zal elke behandeling de eigenaar het gevoel geven dat er nog mogelijk-heden zijn voor volledig herstel.

Een goed gesprek tussen dierenarts en eigenaar kan veel ruis wegnemen

In dit geval loopt het dus fout af en is de diereigenaar zeer gefrustreerd. Onze ervaring is dat een goed gesprek tussen dierenarts en eigenaar veel ruis kan wegnemen. Wanneer de dierenarts transparant is over de feiten, leidt dit vaak tot begrip bij de eigenaar. Het is verstandig om niet te lang te wachten met een dergelijk gesprek en te proberen om dan alle vragen te beantwoorden. Mochten partijen het samen niet eens worden over de gang van zaken, dan kan de dierenarts voorstellen om de gebeurtenis voor te leggen aan een aansprakelijkheidsverzekeraar. Belangrijk is om de relatie met de eigenaar goed te houden. Weerstand of discussie zijn vaak reden om een klacht in te dienen bij het Veterinair Tuchtcollege. Voor de klager is het laagdrempelig en kosteloos, maar de dierenarts daarentegen kost het veel tijd en energie. Het college beoordeelt of de dierenarts op juiste wijze de behandeling of operatie heeft uit-gevoerd en daarbij passeren alle details de revue. Zelfs iets kleins kan leiden tot een gegronde klacht, terwijl de gevolgen van die fout niet eens tot een schadevergoeding hoeven te leiden.

In dit verband kan het nog zinvol zijn om de eigenaar al in het eerste gesprek aan te geven dat het Tuchtcollege geen uitspraken doet over financiële gevolgen na een mogelijke fout. Ook al zou er sprake zijn van een gegronde klacht, dan hoeft dit niet te leiden tot een schadevergoeding. Wat dat betreft wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen tucht- en civiel recht.

Delen