VGN verliest kort geding

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft het kort geding dat zij had aangespannen tegen de Nederlandse Staat verloren. Zowel op het punt van het opzeggen door de overheid van het convenant Investeringen Langdurige Zorg als het punt van de halvering van de tarieven vervoer dagbesteding heeft de rechter de VGN in het ongelijk gesteld, meldt de vereniging op haar website. 

Voor wat betreft het opzeggen van het convenant Investeringen Langdurige Zorg (de zogeheten Agema-middelen) vindt de rechter het niet aannemelijk dat de instellingen tussen 1 januari (start) en 25 juni (opzeggen) 2012 grote aantallen personeel in vaste dienst hebben genomen. Daar de Agema-middelen nog heel 2012 beschikbaar zijn, vindt de rechter dat de instellingen voor het afbouwen van verplichtingen voldoende gecompenseerd  zijn. Tevens meent de rechter dat het convenant voorzag in extra middelen, terwijl op voorhand niet is gebleken dat de middelen ontoereikend zouden zijn om adequate zorg te verlenen. Gezien het begrotingstekort en de financiële crisis vindt de rechter het opzeggen van het convenant niet onmiskenbaar onrechtmatig.

De VGN vindt deze uitspraak uitermate teleurstellend. Hieruit blijkt volgens haar dat bestuurlijke afspraken met de overheid zonder meer teruggedraaid kunnen worden.

Lees verder op de website van VGN.

Delen