Divers regionaal voorschrijfgedrag

In huisartsenland bestaan regionaal grote verschillen in voorschrijfgedrag, blijkt uit onderzoek van  het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Het blijkt daarbij lastig vast te stellen waar deze verschillen door veroorzaakt worden.. Daarom beveelt het IVM het ministerie van Volksgezondheid aan uitgebreid onderzoek te doen.

 

Limburgse patiënten worden het minst volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) behandeld. Hierdoor is de kans kleiner dat zij de meest optimale en goedkopere medicijnen voorgeschreven krijgen.Patiënten in de regio’s Zwolle, Ede-Wageningen, Coevorden en Almere worden het best volgens de richtlijnen behandeld. “De verschillen tussen de regio’s zijn niet alleen groot, ze nemen ook toe, vooral bij het voorschrijven van RAS-remmers (een bloeddrukverlager)”, zegt IVM-directeur Ruud Coolen van Brakel.

Bevolkingskenmerken, huisartskenmerken, het beleid van zorgverzekeraars, en de marketingactiviteiten van de farmaceutische industrie zijn mogelijke verklaringen voor de verschillen. Welke factor een doorslaggevende rol speelt, kan niet worden vastgesteld. Ruud Coolen van Brakel: “Als we kunnen achterhalen waarom bepaalde huisartsen minder goed voorschrijven dan andere, kunnen we huisartsen helpen doelmatiger en kwalitatief beter voor te schrijven. Dat is goed voor de patiënt, maar ook voor de portemonnee.”

Kostenbesparing
Het IVM heeft voor vijf soorten medicijnen, zoals cholesterolverlagers, een voorzichtige schatting gemaakt wat er te besparen valt. Coolen van Brakel: “Voor de 25 procent slechtst scorende huisartsen komt dat minimaal uit op ruim € 1000,- per jaar per huisarts. Ga je uit van tenminste 2.000 huisartsen die echt nog doelmatiger kunnen voorschrijven, dan levert dat een besparing op van ruim 2 miljoen euro of meer per jaar. En dan hebben we nog niet over de andere geneesmiddelen uit onze monitor gehad en over de gemiddeld scorende huisartsen die hun voorschrijfgedrag ook nog verder kunnen optimaliseren. Tel daar de vermindering van zorgkosten door beter voorschrijven bij op, dan kun je aanzienlijke winst behalen.”

 

Delen