Voortijdig einde vitaliteitsregeling

Op 1 januari zou de vitaliteitsregeling van start gaan, maar in het Deelakkoord 2013 belandt de regeling nu al in de prullenbak. De vitaliteitsregeling, waarmee tegen fiscaal gunstige voorwaarden kon worden gespaard voor bijvoorbeeld verlof, was bedoeld als opvolger van de levensloopregeling.

 

Er komt naar het zich laat aanzien geen alternatief. Voor het tegoed dat nog op de spaarloonrekening staat, heeft de maatregel verder geen gevolgen. Vanaf 1 januari 2012 mocht er al geen spaarloon meer worden ingelegd. Het geld dat nu nog op de rekening staat, kan – belastingvrij – worden opgenomen. Tot 2016 is het vrijgesteld van vermogensbelasting in
box 3.

Wilt u weten wat de gevolgen voor u zijn? Neem dan contact op met VvAA afdeling Financiële Planning, te bereiken via VvAA ledenservice: 030 247 47 89 en ledenservice@vvaa.nl.

Delen