VPHuisartsen wil EPD stoppen

VPHuisartsen schakelt de rechter in om het elektronisch patiëntendossier (EPD) stop te zetten. Volgens de VPHuisartsen wordt de privacy van patiënten geschonden en komt het beroepsgeheim van (huis)artsen in het gedrang. Dit meldt De Telegraaf vandaag.

 

 

Volgens de VPHuisartsen verliest de patiënt zijn keuzevrijheid en zeggenschap om zelf te bepalen welke medische gegevens, aan welke zorgverlener en voor welk doel beschikbaar komen. Daarnaast vindt de vereniging dat de huisarts niet meer aan zijn wettelijk geheimhoudingsplicht kan voldoen. Hij heeft geen daadwerkelijke controle op wie gegevens kan inzien en waarvoor.

Volgens de vereniging staat het EPD dan ook op gespannen voet met onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens en de geheimhoudingsplicht van artsen. Dit was in 2011 mede aanleiding voor unanieme afwijzing van het EPD door de Eerste Kamer.

Verder is er geen bewijs voor de beweringen dat het EPD leidt tot betere of veiliger zorg. Het is zeer de vraag of met de wijze van uitwisseling wel de gewenste gegevens beschikbaar gesteld worden.

Lees verder bij De Telegraaf.

 

Delen