VvAA in gesprek met bezorgde leden

Op dinsdag 19 november gaan bestuur en directie van VvAA in gesprek met bezorgde leden die vraagtekens hebben bij de aangekondigde functiewisseling van verenigingsdirecteur Edwin Brugman naar strategisch adviseur bij VvAA Groep en bij de functie die verenigingsbestuursvoorzitter Gerlach Cerfontaine onlangs op persoonlijke titel aanvaardde als ‘speciaal adviseur regeldruk medisch specialistische zorg’ voor VWS, NVZ en NFU. 

De extra ledenbijeenkomst is een reactie op een door bezorgde leden gestarte petitie waarin het bestuur om een extra algemene ledenvergadering (ALV) wordt gevraagd. Men maakt zich zorgen om de borging van VvAA’s sterke positie in het veld als het gaat om het verdedigen van de ledenbelangen op belangrijke beroepsoverstijgende thema’s zoals het beschermen van de vrije zorgkeuze en het medisch beroepsgeheim, en het verminderen van de regeldruk in de gezondheidszorg. Het verenigingsbestuur stelt dat het zeer serieus naar de leden luistert en dat geen petitie of ALV nodig is om met elkaar in gesprek te gaan over deze zorgen. In plaats daarvan faciliteert het op korte termijn de genoemde ledenbijeenkomst waarbij ook de directie van VvAA Groep aanwezig zal zijn.

Het organiseren van de extra bijeenkomst wordt door leden wisselend ontvangen, blijkt uit reacties, onder meer via social media. Een aantal leden noemt de bijeenkomst een teken dat het bestuur hen serieus neemt, maar dringt desalniettemin aan op een extra ALV vanwege de formele status daarvan. Een aantal anderen ervaart de bijeenkomst als bestuurlijke handigheid en pleit ervoor de petitie te tekenen. Hetgeen ondertussen ook gebeurt: 48 uur na het online komen van de petitie was ruim een kwart van de benodigde handtekeningen gezet. Dat Edwin Brugman – die zich vanwege persoonlijke omstandigheden voorlopig afzijdig houdt van de discussies via social media in een korte reactie op Twitter liet weten dat hij, het bestuur en de directie van VvAA op één lijn zitten als het gaat om het vertolken van de stem van zorgprofessionals op voor hen belangrijke thema’s en dat hij dat in zijn nieuwe rol zal blijven doen, stelt niet iedereen gerust.

De zorgen lijken eerder een compliment aan dan kritiek op VvAA zelf. Uit vele reacties via social media (onder andere LinkedIn) blijkt hoe stevig de gehele organisatie de ‘stem van zorgprofessionals’ de afgelopen jaren heeft vertegenwoordigd op het complexe speelveld in de gezondheidszorg. De bezorgde leden zijn bang voor een verzwakking van die positie als Brugman geen verenigingsdirecteur meer is en voorzitter Cerfontaine zowel voor VvAA als VWS enNVZ/ NFU werkt. Het bestuur van VvAA ziet dat laatste vooralsnog niet als probleem, omdat de complexe problemen in de zorg door alle stakeholders veroorzaakt zijn en dus ook gezamenlijk moeten worden opgelost, meldde het eerder. In die zin zouden de verschillende rollen van Cerfontaine juist complementair zijn aan elkaar, aldus het bestuur, dat de ontwikkelingen in vertrouwen zegt te volgen.

De redactie van Arts en Auto, die de belangrijke rol van VvAA als stemvertolker van zorgprofessionals uiteraard onderschrijft, volgt de ontwikkelingen kritisch en is over bovenstaande kwesties al enige tijd met het bestuur van de vereniging in gesprek.  

Dinsdag 19 november van 19.30 tot 21.30 uur: ’t Hart, hoofdkantoor van VvAA in Utrecht. Leden die aanwezig willen zijn, kunnen zich aanmelden via een mail aan: vereniging@vvaa.nl

Delen