VvAA in gesprek met bezorgde leden

Op dinsdag 19 november gaan bestuur en directie van VvAA in gesprek met bezorgde leden die vraagtekens hebben bij de aangekondigde functiewisseling van verenigingsdirecteur Edwin Brugman naar strategisch adviseur bij VvAA Groep en bij de functie die verenigingsbestuursvoorzitter Gerlach Cerfontaine onlangs op persoonlijke titel aanvaardde als ‘speciaal adviseur regeldruk medisch specialistische zorg’ voor VWS, NVZ en NFU. 

De extra ledenbijeenkomst is een reactie op een door bezorgde leden gestarte petitie waarin het bestuur om een extra algemene ledenvergadering (ALV) wordt gevraagd. Men maakt zich zorgen om de borging van VvAA’s sterke positie in het veld als het gaat om het verdedigen van de ledenbelangen op belangrijke beroepsoverstijgende thema’s zoals het beschermen van de vrije zorgkeuze en het medisch beroepsgeheim, en het verminderen van de regeldruk in de gezondheidszorg. Het verenigingsbestuur stelt dat het zeer serieus naar de leden luistert en dat geen petitie of ALV nodig is om met elkaar in gesprek te gaan over deze zorgen. In plaats daarvan faciliteert het op korte termijn de genoemde ledenbijeenkomst waarbij ook de directie van VvAA Groep aanwezig zal zijn.

Het organiseren van de extra bijeenkomst wordt door leden wisselend ontvangen, blijkt uit reacties, onder meer via social media. Een aantal leden noemt de bijeenkomst een teken dat het bestuur hen serieus neemt, maar dringt desalniettemin aan op een extra ALV vanwege de formele status daarvan. Een aantal anderen ervaart de bijeenkomst als bestuurlijke handigheid en pleit ervoor de petitie te tekenen. Hetgeen ondertussen ook gebeurt: 48 uur na het online komen van de petitie was ruim een kwart van de benodigde handtekeningen gezet. Dat Edwin Brugman – die zich vanwege persoonlijke omstandigheden voorlopig afzijdig houdt van de discussies via social media in een korte reactie op Twitter liet weten dat hij, het bestuur en de directie van VvAA op één lijn zitten als het gaat om het vertolken van de stem van zorgprofessionals op voor hen belangrijke thema’s en dat hij dat in zijn nieuwe rol zal blijven doen, stelt niet iedereen gerust.

De zorgen lijken eerder een compliment aan dan kritiek op VvAA zelf. Uit vele reacties via social media (onder andere LinkedIn) blijkt hoe stevig de gehele organisatie de ‘stem van zorgprofessionals’ de afgelopen jaren heeft vertegenwoordigd op het complexe speelveld in de gezondheidszorg. De bezorgde leden zijn bang voor een verzwakking van die positie als Brugman geen verenigingsdirecteur meer is en voorzitter Cerfontaine zowel voor VvAA als VWS enNVZ/ NFU werkt. Het bestuur van VvAA ziet dat laatste vooralsnog niet als probleem, omdat de complexe problemen in de zorg door alle stakeholders veroorzaakt zijn en dus ook gezamenlijk moeten worden opgelost, meldde het eerder. In die zin zouden de verschillende rollen van Cerfontaine juist complementair zijn aan elkaar, aldus het bestuur, dat de ontwikkelingen in vertrouwen zegt te volgen.

De redactie van Arts en Auto, die de belangrijke rol van VvAA als stemvertolker van zorgprofessionals uiteraard onderschrijft, volgt de ontwikkelingen kritisch en is over bovenstaande kwesties al enige tijd met het bestuur van de vereniging in gesprek.  

Dinsdag 19 november van 19.30 tot 21.30 uur: ’t Hart, hoofdkantoor van VvAA in Utrecht. Leden die aanwezig willen zijn, kunnen zich aanmelden via een mail aan: vereniging@vvaa.nl

10 Reacties Reageer zelf

 1. Lewi Vogelpoel
  Geplaatst op 10 november 2019 om 18:10 | Permalink

  ‪Zeker. Dat mensen zich zorgen maken over het mogelijk wegvallen van deze stem, mag de @VvAA als een groot compliment zien aan alle VvAA medewerkers, die daar openlijk en actief aan hebben bijgedragen incl. boegbeeld van deze stem @edwinrbrugman .
  Chapeau dus.‬
  Het aankaarten van politiek hete hangijzers is soms noodzakelijk, vergt bevlogenheid en een onafhankelijke positie. De ontwikkelingen zijn derhalve zorgelijk.
  https://www.zorgictzorgen.nl/macchiavelliaans-machtsdenken-zorgverleners-ook-bij-vvaa-terug-in-het-hok/

  Een via Skipr al aangekondigde ALV veranderen in een meer vrijblijvende bijeenkomst helpt daar niet echt bij.

  Behoefte aan een officiële ALV hierover blijft bestaan, daarom:
  https://petities.nl/petitions/verzoek-tot-uitschrijven-extra-algemene-ledenvergadering-vvaa/signatures?locale=nl‬

 2. Prof Dr JJ Michiels, Multidisciplinaire Internist, PON NIV
  Geplaatst op 16 november 2019 om 10:09 | Permalink

  Alleen een vrij mens kan een goed geneesheer zijn, dit soort dokters in gezondheid centra en ziekenhuizen overleven altijd ook al staat de wereld in brand, maar de kwaliteit en inhoud van de huidige gezondheidszorg kan beduidend veel beter in de handen van talentvolle aan-de-knoppen-draaiers in de geneeskunde en geneeskunst.

 3. E.Kriek
  Geplaatst op 16 november 2019 om 19:20 | Permalink

  Nederland is geen democratie meer maar een lobbycratie.
  Een van de slachtoffers is Edwin Brugman.
  En laat de heer Brugman nou net prima verwoorden wat de meerderheid van de zorgverleners ( die club die geen tijd heeft om te lobbyen en te vergaderen; die club die gewoon werkt, en doet waar het om draait in de zorg ) verontrust.
  Het feit dat juist hij aan de kant wordt geschoven, dat doet pijn. Veel pijn.
  En over de dubbelrol van de heer Cerfontaine, goedgekeurd en gede-escaleerd door het bestuur van de VVAA, is inmiddels genoeg gezegd.
  Tijd voor een tegengeluid.
  Tegen de lobbycratie, en VOOR diegenen die het werk doen.
  Dag in, dag uit.
  ( En VVAA bestuur: u maakt niet de indruk erg dapper en principieel te zijn. U heeft de schijn tegen. )

 4. anh jansen
  Geplaatst op 20 november 2019 om 09:32 | Permalink

  VvAA heeft haar zorgverzekering ondergebracht bij ONVZ. Wellicht kan de VvAA nu haar onafhankelijkheid bewijzen door de leden te wijzen op de verschillen tussen wat de ONVZ in de ziektekostenpolissen schrijft en wat zij de onderliggende zorgaanbieders verplicht doet na te komen. Daar zit per 2020 heel veel licht tussen. Zoveel licht dat de verplicht verzekerden het nakijken krijgen. Wisselen van zorgverzekeraar is een optie. Net als niet aangaan van een contract. Maar dan nog gaan de ONVZ verzekerden het schip in; zij moeten dan contant afrekenen en krijgen het marktconforme tarief en materiaalkosten terugbetaald. Ook daar zit licht tussen. Bedenk ook dat de marktconforme tarieven bij de ONVZ verzekerden onbekend zijn. En bedenk ook dat de ONVZ tijdens het jaar de uitbetaling kan doen verlagen; marktconform immers.

  Horen we van de VvAA? Zij heeft nu een adviseur van naam in dienst.

  Wellicht een puntje voor de ALV? Dik puntje?

  Woekerpolis. Koopsompolis. Zorgpolis.

  Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten.

 5. anh jansen
  Geplaatst op 20 november 2019 om 20:18 | Permalink

  De polisvoorwaarden van DSW zijn in ieder geval zeer helder; de verzekerde krijgt de kosten van generieken en tarieven vergoed, mits gehaald bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Nederlandse specialites waarvan geen generieke variant beschikbaar is worden wel vergoed. Multi source specialites niet. De apotheek mag de verzekerden contant laten afrekenen en de verzekerde kan de nota opsturen naar DSW en die betaalt dan de laagste prijs uit; het verschil mag de verzekerde zelf betalen.

  Dit is netjes.

  Maar mag dit volgens de Zorgverzekeringswet? Een verplicht verzekerde heeft immers recht op alle in Nederland geregistreerde middelen? Die moeten de verzekeraars geheel vergoeden, maar mogen er wel voorwaarden aan stellen.

  Of loopt DSW hier vooruit op wat komen gaat; de herschikking van de GVS systematiek? 1 vrijloper per cluster en wil een verzekerde wat anders, dan moet deze het verschil zelf betalen. Vandaar ook de limitering van de GVS bijdrage tot nu nog 250 euro per jaar.

  In ieder geval is DSW wel weer heel simpel; contract verzekerde en verzekeraar loopt gelijk op met contract verzekeraar en zorgaanbieder. Hier worden geen trucjes gepleegd zoals bij ONVZ die aan de voordeur de hemel belooft en aan de achterdeur de boel dichttimmert; de leverancier kan het verschil betalen of het zelf uit zoeken met de ONVZ verzekerden……., dat gaat niet werken.

  Maar een goede jurist moet hier toch naar kijken: mag dit? mag een verzekeraar de vergoeding op deze manier weigeren? Zowel bij ONVZ als nu ook bij DSW.

  Horen we hier wat over van de VvAA? Dik punt op de ALV of een dikke streep erdoorheen?

 6. anh jansen
  Geplaatst op 21 november 2019 om 15:50 | Permalink

  ONVZ polisvoorwaarden per 21 november 2019. Ze zijn veranderd.

  “Mag ik mijn geneesmiddel zelf kiezen?

  Vaak wel, maar soms moet u dan bijbetalen. De apotheker geeft u een geneesmiddel op basis van het voorschrift van uw arts. Dat mag niet onnodig duur zijn. Dit middel vergoeden wij. Wilt u een duurder geneesmiddel? Dat kan. Maar dan vergoeden wij de prijs van het goedkopere geneesmiddel. U betaalt de meerkosten zelf.”

  De ONVZ heeft de DSW lijn gevolgd. De contracten met zorgaanbieders zijn nog onbekend, maar de polisvoorwaarden geven nu wel dat de Medische Noodzaak verklaringen niet meer geldig zijn. De ONVZ verzekerden kunnen nu net als de DSW verzekerden er zelf voor kiezen het verschil in prijs tussen ‘duur’ Specialite en goedkoopste generiek middel zelf bijbetalen. Ook ONVZ gaat vooruit lopen op wat er komen gaat; de herschikking van het GVS.

  ONVZ en DSW hebben nu hetzelfde probleem; dit mag niet! De Zorgverzekeringswet is een verplichte verzekering en zolang de Overheid deze niet wijzigt moeten ook verzekeraars zich aan die Wet houden.

  Tevens zijn die goedkope generieken niet altijd verkrijgbaar. Denk aan Valsartan, denk aan Losartan, denk aan Fosinopril. Dan moet de verzekerde uitwijken naar een specialite. Om via een verplichte verzekering dan de burger te verplichten een duur middel zelf aan te schaffen is strijdig met elementair mensenrecht. De preferentie voor devices is ook zeer problematisch. Alle longmedicatie wordt op een hoop gegooid en de laagste, voor iedereen geheime, netto prijs, is leidend bij keuze van vergoeding. Dat device is niet altijd voor iedereen geschikt. je moet als verzekerde zonder bijbetaling dan kunnen uitwijken naar een duurder alternatief. Dat is een elementair mensenrecht.

  Dit heeft zelfs de Sovjet Unie nimmer aangedurfd.

  Nederland probeert het toch. Zoekt de randen op. En tuimelt eroverheen. Onderdeel van het spelletje?

  De zorgverzekering in Nederland is geprivatiseerd ziekenfonds, maar volgens de EU een schadeverzekering. Een ziekenfonds mag dit wel doen, een schadeverzekering niet en zeker niet een verplichte schadeverzekering.

  VvAA zal ook dit toch op de ALV moeten bespreken. Dit geeft werkelijk geen pas.

  En de NZa zal als toezichthouder moeten ingrijpen. Desnoods met de samengeknepen billen. Er is immers geen enkel profiel dat voorziet in een passende luier.

  Welke verzekeraar heeft de NZa? Wellicht een coulance regeling?

  We wachten op de contracten tussen verzekeraars en zorgaanbieders. Tja. Die worden nu ook aangepast?

 7. anh jansen
  Geplaatst op 22 november 2019 om 09:32 | Permalink

  Nou, het wordt nog leuker; DSW houdt vast aan haar polisvoorwaarden dat de verzekerde het verschil moet betalen tussen het dure generiek of specialite indien de verzekerde dit wenst. Medische Noodzaak en Logische Noodzaak wordt niet meer erkend door DSW. Per 2020.

  Sla er de Wet of na en stel vast dat dit niet mag. Wachten is nu op een uitspraak van de onafhankelijk toezichthouder; de NZa.

  Om het niet al te moeilijk te maken: van de website van de NZa zelf.

  “Kan ik een ander medicijn kiezen dan het preferente medicijn van mijn zorgverzekeraar?

  “Ja, u mag altijd zelf een ander middel kiezen. Uw zorgverzekeraar vergoedt dan wel alleen het aangewezen medicijn. Als u een ander medicijn wilt gebruiken dan uw zorgverzekeraar heeft aangewezen, zonder dat er een medische noodzaak voor is, moet u dit medicijn volledig zelf betalen. Het is niet mogelijk het verschil bij te betalen tussen het aangewezen medicijn en een duurder medicijn.”
  Medische noodzaak

  Het kan zo zijn dat uw (huis)arts vindt dat u een ander medicijn moet krijgen dan het medicijn dat uw zorgverzekeraar heeft aangewezen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u niet goed tegen bepaalde hulpstoffen in het medicijn kunt. Uw (huis)arts vermeldt hiervoor ‘medische noodzaak’ of ‘m.n.’ op het recept. Als uw apotheek twijfelt of er werkelijk medische noodzaak is, neemt hij contact op met uw (huis)arts. Is er echt een medische noodzaak, dan vergoedt uw zorgverzekeraar het andere medicijn.”

  hoe moeilijk kan dit nu zijn?

  DSW en ONVZ zijn volgens de website informatie van de NZa verkeerd bezig. DSW houdt vast op navraag aan haar beleid; je moet het verschil bijbetalen! Geen vergoeding voor Medische en Logistieke Noodzaak.

  De verzekeraars spelen het spelletje keihard en zoeken de randen op. Signaal functie is duidelijk.

  Indien de NZa stelt dat DSW (en daarmee ook ONVZ) dit mag doen, dan kunnen alle overige verzekeraars per direct hun polissen ongestraft wijzigen: de verzekerden hebben het recht om te zoeken naar een concurrerende verzekeraar die hier niet in meegaat: die zal er niet zijn; als alle spelers even slecht bezig zijn is het goed.

  Het scheelt de verzekeraars heel veel geld indien zij niet langer de Wet moeten naleven. En bedenk dat zij dan dubbel cashen: en via de geheime onderhandse prijsstellingen via het preferentie beleid en nu via de Zvw die niet wordt gehandhaafd. In de premie zit immers wel een raming van de schadelast wegens Medische en Logistieke Noodzaak!

  Afstemming van marktgedrag is strafbaar.

  Animal Farm. Deep Thought 1.0 kwam uit op 42.

 8. anh jansen
  Geplaatst op 22 november 2019 om 11:21 | Permalink

  In hoeveel bochten kan een verzekeraar zich wringen?

  Bocht 3. Voorzienbaar is dat er meer bochten volgen.

  “Wij geven aan dat wanneer er sprake is van een allergie er wordt gekeken naar een alternatief. Wanneer er een medische noodzaak is voor een spécialité en dit wordt erkend door de behandelend arts en de apotheek, dan kan de apotheek de kosten hiervan rechtstreeks bij ons declareren. Hierbij is er een vergoeding volgens het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
  Ook wanneer er een medische noodzaak is voor een duurder generiek kan de apotheek dit rechtstreeks bij ons declareren. Wel is het hierbij noodzakelijk dat er een aanvraag bij ons gedaan moet worden. Wanneer hier een akkoord uit volgt, dan kan de apotheek rechtstreeks declareren en is er een vergoeding volgens het GVS.

  Echter wanneer iemand op eigen verzoek een duurder middel wil gebruiken, dan geldt dat de apotheek de volledige kosten bij de patiënt in rekening brengt. Deze kunnen dan bij ons gedeclareerd worden, maar in dit geval is er een vergoeding volgens het goedkoopste geneesmiddel in hetzelfde cluster”.

  -Deze verzekeraar gaat op de stoel van de arts en de apotheek zitten; eerst akkoord alvorens een duurder middel dan het laagst geprijsde generiek mag worden geleverd aan deze verplicht verzekerde van deze verzekeraar.

  Antwoord tijd? levertijd? Hoelang kan levering van een afwijkend middel wachten op antwoord van de verzekeraar? 24 uur per dag, 7 dagen per week? Bocht 4 komt er dus aan.

  En als de apotheek zonder akkoord toch aflevert worden de kosten domweg afgewenteld op de apotheek. Zo gaat dat in een beschaafd land; CPB publicatie. Deep Thought 2.0.

  Deze verzekeraar schuift nu wel op. Maar de polisvoorwaarden worden niet aangepast: de verzekerde wordt pootje gelicht: afwijkend van het laagst geprijsde middel; zelf betalen! Het verschil tussen laagst geprijsd en afgenomen product is voor eigen rekening. Mits afgenomen bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

  Zo niet, dan betaald deze verzekeraar het markt conforme tarief uit. Welk tarief dit is, is geheim. De verzekerde weet dit vooraf niet. Komt nog bij dat dit markt conforme tarief in de tijd kan afwijken. Budgettair afhankelijk vastgesteld.

  Dubbel pootje lichten? Hoe ligt de verplicht verzekerde er dan bij?

  En de tandarts is in het aanvullende pakket, met een wachttijd van 1 jaar. Sta je met je bek zonder tanden.

  Deep Thought 1.0 kwam uit op 42.

 9. E.Kriek
  Geplaatst op 23 november 2019 om 20:39 | Permalink

  Klopt het dat collega Schokker, bestuurslid van de VVAA, bepaalde kritische geluiden op Social Media blokkeert?

  En:
  Hoe verhoudt dit feit zich tot de ( gratuite?? ) uitspraak dat de VVAA in gesprek wil met bezorgde leden?

  Het stelt mij niet gerust.

 10. Elkenbout
  Geplaatst op 23 november 2019 om 21:06 | Permalink

  Ik zie het bestuur zich al wentelen in leedvermaak , als een varken in de drek.

  Die 1500 stemmen zullen ( ALV) er namelijk waarschijnlijk nooit komen.

  Over tot de orde van de dag dus.

  Nooit iets gebeurd.
  ‘We hebben onze hand uitgestoken’.

  Helden als Gerlach, Veerman, Schokker zullen elkaar waarschijnlijk wel een schouderklopje geven.

  Of de zorg hierdoor beter wordt, dat valt te betwijfelen.