VvAA mobiliseert zorgverleners rond (Ont)Regel de Zorg

Zorgverleners sporen elkaar aan om verder te ‘(ont)regelen’

Utrecht, 18 april 2018 – Zorgverleners die hun eigen ervaringen met bureaucratie delen en elkaar aansporen om mee te doen met het ontregelen van de zorg. Dat is in een notendop de boodschap die vanaf vandaag wordt uitgezonden via TV, Radio, kranten en online. VvAA faciliteert en organiseert de oproepen en de activiteiten met als doel om de beweging rond het initiatief (Ont)Regel de zorg te verbreden en de urgentie hoog te houden. Dit past in de ambitie van VvAA om niet alleen de steun, maar bij beroepsgroep overstijgende dossiers ook de stem van zorgverlenend Nederland te zijn.

De helft minder tijd kwijt aan onnodige administratie. Het kan nu, het moet nu. Dat is de oproep die zorgverleners uit zeven verschillende beroepsgroepen doen via diverse media en kanalen. De oproepen borduren voort op het initiatief (Ont)Regel de Zorg dat VvAA in 2017 heeft genomen samen met huisartsenactiecomité Het Roer Moet Om (HRMO), met als doel de regeldruk over alle beroepsgroepen heen, te verminderen.

Meer pleidooien voor schrappunten zien? Ga naar VvAA.nl

 

Na de succesvolle schrapconferentie in november hebben honderden zorgverleners in het eerste kwartaal van 2018, samen met een brede representatie uit het zorgveld, vastgesteld welke regels wat hen betreft kunnen worden geschrapt met als direct resultaat meer kwaliteit van zorg en tijd voor de patiënt. Deze 62 ‘schrappunten’ zijn 27 maart jl. onder grote belangstelling aangeboden aan minister Bruins.

Onderdeel van de oplossing

VvAA wil uit naam van haar leden en zorgverleners de beweging van (Ont)Regel de zorg verder verbreden en de gevoelde urgentie levend houden. Vanuit hun eigen perspectief en vakgebied geven de zorgverleners in de oproepen daarom aan wat zij gaan doen om de regeldruk te verlagen. En roepen vervolgens hun collega’s op om het initiatief te steunen én zelf aan de slag te gaan om te zorgen dat zij minder tijd kwijt zijn aan onnodige administratie.

Lees ook het interview met Huisarts Willem Veerman, vicevoorzitter van het bestuur van Vereniging VvAA, en Freek Roelofs, lid hoofddirectie van VvAA Groep B.V.: De kracht van het collectief

Willem Veerman, huisarts, vicevoorzitter van VvAA en lid van de stuurgroep (Ont)Regel de Zorg: “Wij zorgverleners, zijn een heel belangrijk onderdeel van de oplossing. Om écht verandering teweeg te brengen moeten we de beweging van (Ont)Regel de zorg verbreden. Op deze manier laten we als zorgverleners aan elkaar en aan heel Nederland zien wat er gebeurt als we de handen ineenslaan.”

Stem en steun van zorgverlenend Nederland

De oproepen en activiteiten passen bij de rol als ‘stem’ van zorgverlenend Nederland die VvAA, sinds een paar jaar nadrukkelijker op zich neemt bij beroepsgroepoverstijgende thema’s zoals de vrije artsenkeuze en (Ont)regel de Zorg’. Willem Veerman: “Dit zijn stuk voor stuk onderwerpen die als een rode draad door de zorgketen lopen en voor onze leden in verschillende beroepsgroepen een enorme impact hebben op de uitoefening van hun vak. Daarom past dit soort activiteiten, naast onze kennis, diensten en advies, naadloos in onze missie om onze leden te ondersteunen met alle zaken die niet direct met hun vakuitoefening te maken hebben, maar deze wel beïnvloeden. Als collectief van ruim 120.000 zorgverleners kunnen we hierin bij uitstek een aanjagende, ondersteunende en verbindende rol pakken. Wij faciliteren de discussie, zorgen onderwerpen op de agenda komen en blijven staan.”

Delen