De kracht van het collectief

VvAA verandert mee in snel veranderende omgeving

Het kan niet anders of u komt VvAA de komende tijd in de media tegen. In nieuws- en actualiteitenrubrieken, waar onze stuwende en verbindende rol in het reduceren van onnodige bureaucratie voor het voetlicht komt onder de noemer (Ont)Regel de Zorg, en sinds vandaag ook tijdens reclameblokken op radio en tv. VvAA voert een opvallende campagne en dat is voor de bijna 95-jarige ledenorganisatie ongebruikelijk. Huisarts Willem Veerman, vicevoorzitter van het bestuur van Vereniging VvAA, en Freek Roelofs, lid hoofddirectie van VvAA Groep B.V. aan het woord over de kracht en noodzaak van een beroepsoverstijgend collectief.

Tekst: Marjan Enzlin | Beeld: Nout Steenkamp
Willem Veerman (links) en Freek Roelofs

Wie lid is van VvAA en wellicht ook klant bij het aan de Vereniging onlosmakelijk verbonden bedrijf, heeft de afgelopen jaren waarschijnlijk gemerkt dat VvAA verandert. Uiteraard zijn er nog altijd de bekende producten en diensten, zoals de autoverzekering waarmee het allemaal begon en natuurlijk is er nog altijd sprake van bijzondere ledenactiviteiten, maar VvAA heeft zich de laatste jaren in toenemende mate óók gericht op voor zorgprofessionals belangrijke, beroepsoverstijgende thema’s.

Een van de voorbeelden daarvan is VvAA’s initiatief rond de vrije zorgkeuze (meestal de vrije artsenkeuze genoemd), die in 2014 dreigde te sneuvelen omdat toenmalig minister Schippers het artikel waarin deze vrijheid geregeld is, wilde schrappen uit de Zorgverzekeringswet. Het was voor het eerst dat VvAA het collectief van verschillende zorgdisciplines die zij in zich vertegenwoordigt succesvol inzette voor het belang van individuele zorgprofessionals en hun patiënten. In korte tijd mobiliseerde VvAA veel inhoudelijk verzet tegen de plannen, waarna de Eerste Kamer het voorstel onverwacht alsnog verwierp.

VvAA als ‘stem’ van de verschillende zorgprofessionals was daarmee ineens een feit. Niet als het gaat om belangenbehartiging op beroepsniveau, want die taak ligt bij de verschillende beroepsverenigingen, maar wel als het gaat om de momenten waarop beroepsoverstijgende thema’s zich aandienen. Zoals momenteel het geval is rond het reduceren van de vaak verlammende bureaucratie die de Nederlandse gezondheidszorg is ingeslopen. Een situatie waarin VvAA zich sinds ruim twee jaar als aanjager, ondersteuner en verbinder manifesteert.

“Het is belangrijk dat wij op zulke dossiers de stem van de zorgverleners zijn”, zegt Willem Veerman, huisarts, vicevoorzitter van het bestuur van Vereniging VvAA en een van de initiatiefnemers van (Ont)Regel de Zorg. Een beweging die VvAA samen met huisartsencomité Het Roer Moet Om (HRMO) –  dat eerder voor de huisartsenzorg de bureaucratie ter discussie stelde –  heeft opgezet. “Het gaat om een enorm complexe opdracht waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. VvAA is de enige partij die alle zorgprofessies in zich herbergt en als collectief van 120.000 leden kan optreden. Het is nodig om tussen de verschillende beroepsgroepen de verbinding te bewaken, want je kunt als aparte beroepsgroep wel regels schrappen, maar omdat alles in de keten aan elkaar hangt, brengt het andere beroepsgroepen mogelijk in de problemen. Het moet dus nadrukkelijk gezamenlijk. Ook en vooral met de verschillende beroepsorganisaties. Zij zijn de officiële gesprekspartners in het politieke veld en moeten dat ook blijven.”

‘VvAA is de enige partij die alle zorgprofessies in zich herbergt’

“Onze taak is te verbinden, te faciliteren en waar nodig aan te jagen. Dat is wat wij als collectief en als geen andere partij kunnen. Een spannend gegeven, want ook binnen VvAA kan dat best eens schuren. Naast deze missie op de inhoud, is er namelijk ook altijd nog de belangrijke taak om het ‘bedrijf’ VvAA gezond te houden. We zijn dus steeds op zoek naar een werkbaar evenwicht en het borgen van de balans, want zonder vereniging is er geen bedrijf en zonder bedrijf is er geen vereniging.”

Stem en steun

Waar initiatieven rond overkoepelende thema’s voor de ‘stem’ van de zorgverlener staan, staan de specifiek op hen afgestemde producten en diensten van VvAA voor de ondersteuning van zorg, in de wandelgangen van VvAA’s gebouw in Utrecht ’t Hart, ook wel ‘steun’ genoemd. Voorbeelden ervan zijn – naast verzekeringen en financiële dienstverlening – advies op allerlei terreinen zoals praktijk-, fiscaal en bedrijfskundig advies. Maar ook de HR-dienstverlening, waarbij ledenadviseurs alle personeelszaken van leden-praktijkhouders verzorgen, de juridische dienstverlening en advies over opleiding en/of persoonlijke ontwikkeling. Het lidmaatschap geeft toegang tot deze producten en diensten, waarmee VvAA de leden ontzorgt, opdat zij zich kunnen bezighouden met dat wat ze het beste kunnen en het liefste doen: patiënten, cliënten en/of bewoners behandelen dan wel verplegen of begeleiden.

“VvAA heeft ruim 120.000 leden, waarvan een groot aantal óók klant is van het bedrijf”, zegt directeur Freek Roelofs, die precies een jaar geleden tot de hoofddirectie van VvAA Groep B.V. toetrad. “Al ervaren veel leden VvAA niet als een bedrijf, maar als hun vertrouwde club. VvAA staat bij wijze van spreken voor de sticker achter op hun auto en natuurlijk voor persoonlijke aandacht. Dat moet vooral zo blijven, want dat is wat ons onderscheidt van andere aanbieders op alle terreinen van onze dienstverlening.”

VvAA is als bijna 95-jarige nog altijd vitaal, maar moet dat wel blijven

“Tegelijkertijd is VvAA ook een ‘gewoon’ bedrijf dat zich aan moet passen aan een snel veranderende omgeving en dat betekent dat we ook zelf moeten veranderen. Concreet betekent het dat we de focus in het bedrijf verleggen van álles (zelf) doen naar vóóral datgene (zelf) doen waarin we onvergelijkbaar en uitermate gespecialiseerd zijn. Ondersteund door moderne ICT en dus ook online, maar altijd via persoonlijk contact. Of dat nou face-to-face, via de telefoon of een videoverbinding op afstand is. VvAA is als bijna 95-jarige nog altijd vitaal, maar moet dat wel blijven. Stem en steun hangen in die zin sterk met elkaar samen. Het is het verhaal van collectiviteit en solidariteit. Hoe groter het collectief, hoe krachtiger de stem.”

Verbinding

De kracht en het belang van het collectief dus. Dat is hetgeen de VvAA-campagne onder de aandacht moet brengen bij zorgprofessionals die (nog) niet aan VvAA verbonden zijn. Het (politieke) momentum is daar: (Ont)Regel de Zorg heeft bewerkstelligd dat naast zorgverleners alle relevante stakeholders in de zorg in actie komen. VvAA wil bij dit momentum aansluiten en start een ledenwerfactie, die u ongetwijfeld binnenkort langs ziet komen. “Ongebruikelijk voor VvAA”, zegt Veerman. “We deden eerder nooit op deze schaal aan ledenwerving, want we wilden en willen nadrukkelijk níet de commerciële partij uithangen – omdat het niet past bij onze missie en ons DNA. Neemt niet weg dat het voor zowel het collectief als voor het bedrijf én de thema’s die we adresseren belangrijk is om zo veel mogelijk zorgprofessionals met elkaar te verbinden. En die verbinding is volgens mij de essentie van VvAA. ”

Delen