VVD licht standpunt eigen risico toe

Naar aanleiding van alle verwarring rond het VVD-standpunt over het eigen risico in de zorg en het verwijt van met name de SP dat lijsttrekker Marc Rutte op dit punt onwaarheden verkondigt, licht de partij op de eigen site haar visie toe met een rekenvoorbeeld.

In een poging hun standpunt te verduidelijken, maakt de VVD een duidelijk onderscheid tussen de begrippen  ‘eigen risico’ en ‘eigen bijdrage’.  Het eigen risico is in de plannen van de VVD op 350 euro gezet. Op dit moment is de eigen bijdrage 220 euro, maar omdat deze verhoging voor volgend jaar al in het Lente-akkoord is vastgelegd, stelt de VVD dat er in hun partijprogramma geen sprake is van een verhoging van het eigen risico.  Met name de SP stelt dat de VVD hiermee de waarheid verdraait.

Daarnaast stelt de VVD dat er in de zorg ook nog verschillende vormen van eigen bijdrage bestaan, zoals voor behandeling bij psycholoog of psychiater, of voor verblijf in een ziekenhuis. Door een stapeling van deze kosten kunnen de kosten van deze eigen bijdrage nu per jaar oplopen tot wel 1800 euro. Om deze stapeling van kosten te voorkomen, stelt de VVD een bovengrens van maximaal 150 euro aan eigen bijdrage voor.

Hoewel de eigen bijdrage strikt genomen niet onder het eigen risico valt, komen deze kosten wel voor rekening van de patiënt. Tellen we de maximale eigen bijdrage en het eigen risico bij elkaar op dan is de verzekerde, naast zijn zorg, maximaal 500 euro per jaar extra kwijt.

Of  de VVD met deze redenering de politieke tegenstanders weet te overtuigen is de vraag. Los van de kwestie of er in de praktijk veel verschil is tussen eigen risico en eigen bijdrage, is volgens dagblad Trouw zelfs ruim 40 procent van de eigen VVD-achterban tegen een verhoging van de eigen betalingen.

Zie de website van de VVD voor een aanvullend rekenvoorbeeld.

 

Delen