Wat een waanzin

Toen de ziekenhuizen van de MC Groep failliet gingen, stond de SP meteen aan de poorten partijpolitiek te bedrijven tegenover medewerkers die nog confuus waren van het nieuws dat ze pas nét daarvoor te horen hadden gekregen. En nu het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen bekend maakt honderdvijftig banen te schrappen, staat het door de SP geïnitieerde Nationaal Zorgfonds meteen op de achterste benen. ‘Wat een waanzin’, reageert het op Twitter, ‘het afbreken van ziekenhuizen terwijl de vraag toeneemt’.

Hoe off the mark kun je zijn? Het CWZ regelt met deze bezuiniging niet zijn eigen afbraak, maar investeert er juist mee in zijn eigen toekomst. De kosten stijgen terwijl de zorg snel verandert, stelt het terecht vast. Het is niet de vraag naar ziekenhuiszorg die toeneemt, maar de vraag naar de juiste zorg op de juiste plek. En laat dat nu juist vaak níet het ziekenhuis zijn.

Verpleegkundigen hoeven niet bang te zijn voor hun toekomst

De bezuiniging betekent dat de banen van 150 verpleegkundigen in het ziekenhuis verdwijnen. ‘Terwijl de behoefte aan zorg juist toeneemt’, luidt een van de Twitterreacties op dit gegeven. Maar hier geldt natuurlijk precies hetzelfde: de behoefte aan zorg neemt elders toe. Verpleeghuizen zitten te springen om verpleegkundigen. Ook aan wijkverpleegkundigen bestaat een grote behoefte. Die verpleegkundigen kunnen dus zo weer aan de slag en hoeven niet bang te zijn voor hun toekomst.

Met andere woorden: de zorg verschuift. Een ongemakkelijke constatering misschien voor wie liever alles bij het oude laat. Maar wie deze verschuiving vertaalt als afbraak, begrijpt weinig van de ontwikkelingen in de zorg.

Delen