Wat te doen bij onvrede waarnemende fysiotherapeut?

Vraag

U heeft met een fysiotherapeut een overeenkomst van opdracht gesloten voor de waarneming tijdens een vakantieperiode of om op meer structurele basis werkzaamheden voor uw praktijk of instelling te verrichten. Helaas geeft een aantal patiënten na verloop van tijd aan niet tevreden te zijn. Als u de fysiotherapeut daarmee confronteert, geeft hij aan niets van die onvrede te herkennen. Volgens hem doet hij zijn werk prima en gaat het om patiënten die lastig zijn. Omdat het u niet lekker zit, bekijkt u de dossiers van de patiënten. Tot uw schrik ziet u dat de dossiervoering niet op orde is. Wat kunt of moet u doen?

Antwoord

Voor niet melden, terwijl dat volgens de IGJ wel had gemoeten, kunt u een boete opgelegd krijgen.

Onderzoek doen

Omdat de praktijk of instelling ervoor verantwoordelijk is dat goede zorg wordt geleverd, is actie nodig. U zult eerst onderzoek moeten doen naar de oorzaak van de onvrede. Als die oorzaak bij de zorgverlener ligt, kan een verbetertraject worden ingegaan, waarbij de doelen meetbaar worden gemaakt en evaluatiemomenten worden afgesproken. Dat geldt ook voor de dossiervoering. Als die doelen niet worden behaald, dan zult u de overeenkomst moeten beëindigen. Vanzelfsprekend zijn er ook situaties denkbaar dat de zorgverlener helemaal geen (tweede) kans meer hoeft te worden geboden.

Daarnaast zal aandacht moeten worden besteed aan de patiënt. Is overdracht van de patiënt nodig of is de relatie nog te herstellen? En, als de overeenkomst tussen u en de zorgverlener wordt beëindigd, heeft u dan voldoende capaciteit om de patiënten zelf in behandeling te nemen of kunt u patiënten aan een andere collega overdragen? De behandelrelatie met de patiënt mag immers alleen worden beëindigd als daarvoor gewichtige redenen bestaan. En de aanwezigheid daarvan wordt niet snel aangenomen.

Melding maken

Wat vaak wordt vergeten, is dat een zorgaanbieder verplicht is om een melding te doen bij de IGJ wanneer een overeenkomst van opdracht wordt opgezegd, ontbonden of niet wordt voortgezet omdat de zorgverlener ernstig tekort is geschoten in zijn functioneren. Dat staat in artikel 11 van de Wkkgz.

Het is in de praktijk nog weleens lastig om te beslissen of sprake is van ernstig disfunctioneren. Mijn advies is om bij twijfel te melden. Op niet melden, terwijl dat volgens IGJ wel had gemoeten, staat immers een sanctie; u kunt een boete opgelegd krijgen. In de wet staat dat sprake moet zijn van ernstig disfunctioneren naar het oordeel van de zorgaanbieder. Wat de zorgverlener daar zelf van vindt, is niet relevant.

Om onnodige meldingen te voorkomen en ook omdat een melding zeer belastend is voor de desbetreffende zorgverlener, dient de melder naar mijn mening zijn oordeel wel goed te kunnen onderbouwen. Waar bestaat en blijkt dat disfunctioneren uit, welke verbetermogelijkheden zijn geboden en wat hebben die opgeleverd? Of, waarom zijn die niet geboden? En wat vond de zorgverlener zelf van zijn functioneren? Wees daarbij zo concreet mogelijk.

Delen