Werkkostenregeling uitgesteld

De invoering van de verplichte werkkostenregeling is met één jaar uitgesteld naar 1 januari 2015. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft tijd nodig om de regeling te versimpelen.

 

 

Het doel van de werkkostenregeling (WKR) is om het belastingvrij verstrekken van werkmiddelen te vereenvoudigen en de bijbehorende administratieve lasten te verminderen. Werkgevers mogen maximaal 1,5 procent (in 2013) van het totaalbedrag dat ze besteden aan hun personeel (de fiscale loonsom) onbelast vergoeden of verstrekken. De WKR bestaat al sinds 2011 maar werkgevers zijn nog niet verplicht om van de regeling gebruik te maken.

Staatssecretaris Weekers heeft de verplichte invoering uitgesteld omdat hij wil laten onderzoeken of het mogelijk is om het werkplekcriterium te vervangen door een algemenere toets, zoals het noodzakelijkheidscriterium. Dit houdt in dat wanneer een werkmiddel, zoals een tablet of notebook, voor het werk noodzakelijk is, de werkgever in de loonberekening niet langer rekening hoeft te houden met een eventueel voordeel van privégebruik.

Delen