Winst ggz-instellingen verdampt

Ggz-instellingen hebben het afgelopen jaar winst gemaakt door personeel efficiënter in te zetten en te bezuinigen op materiële kosten. Door hogere kapitaallasten en versneld afschrijven van vastgoed, is die winst meteen weer teniet gedaan. Dit blijkt uit een analyse van de jaarverslagen van de 23 grootste ggz-instellingen, met een omzet van meer dan 50 miljoen euro, uitgevoerd door Deloitte. Deloitte verwacht dat deze trend structureel is.

In 2011 is er een grotere spreiding zichtbaar in de financiële resultaten tussen de instellingen. Het aantal instellingen met een negatief exploitatieresultaat is toegenomen van vier procent in 2010 naar 13 procent in 2011. De kapitaallasten zijn in 2011 gestegen naar 10,4 procent van de omzet. In 2010 was dat 9,4 procent. Het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord 2013-2014 maakt de toekomst voor ggz-instellingen onzeker. Met name de nieuwe financiering in dbc’s waar na de ziekenhuissector ook de ggz aan moet geloven en de introductie van een algemeen kortingsinstrument maakt de bedrijfsopbrengsten sterker afhankelijk van de productie.

Personeel efficiënter ingezet
Ondanks een stijgende zorgvraag, neemt de groei van de uitgaven in de ggz af: 3,6 procent in 2011 ten opzichte van 7,2 procent in 2009. Het personeelsbestand kromp in die jaren met een half procent. Efficiënter inzetten van het personeel verhoogde de opbrengsten per arbeidsplaats dan van 82.900 euro in 2010 naar 86.300 euro in 2011. De verwachte bouwstop bij GGZ-instellingen is uitgebleven. Dit leek aannemelijk vanwege de trend tot meer ambulante ggz-zorg waarbij minder snel tot een opname in een GGZ-instelling wordt overgegaan. Er is daarentegen nog aanzienlijk geïnvesteerd: de investeringsratio steeg naar ongeveer acht procent van de opbrengsten, ten opzichte vijf procent in 2010.

(Bron: Zorgvisie.nl)

Delen