Woonadres ZZP’er standaard afschermen

Ondernemingen en rechtspersonen zijn geregistreerd in het handelsregister, inclusief hun post- en bezoekadres. Voor veel zzp-ers die vanuit huis werken, is het vestigingsadres ook het woonadres. Dat kan een probleem zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft daarom een wetgevingsadvies uitgebracht aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit advies gaat over het standaard afschermen van woonadresgegevens. Daarvoor is een wijziging nodig van het Handelsregisterbesluit 2008.

Tekst: Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout 

De AP beoogt onder meer de woonadressen van álle natuurlijke personen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel af te schermen. 

Huidige situatie 

Ondernemingen en rechtspersonen worden op grond van de Handelsregisterwet geregistreerd in het handelsregister. De Handelsregisterwet 2007 verplicht daarbij ook registratie van het post- en bezoekadres (vestigingsadres) van de (hoofd)vestiging. Bij eenmanszaken, vof’s, cv’s en maatschappen zijn de privéadressen van de eigenaar, vennoten en maten openbaar. De reden hiervoor is dat zij persoonlijk aansprakelijk zijn voor de onderneming. Ook het adres van de gevolmachtigde(n) bij deze ondernemingen is openbaar. Deze privéadressen staan vermeld op het uittreksel handelsregister dat iedereen kan raadplegen via de Kamer van Koophandel. Privéadressen van functionarissen van rechtspersonen (bijvoorbeeld de bestuurder van een bv) zijn niet openbaar. Alleen medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders kunnen deze gegevens bekijken als zij daarvoor een autorisatie hebben. 

Wanneer de ondernemingsactiviteiten worden uitgevoerd vanuit het huis van een natuurlijk persoon, is het vestigingsadres ook het woonadres. Voor veel zzp-ers die vanuit huis werken, vormt dit een probleem. Zij lopen hierdoor meer risico’s. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin bedreiging of stalking speelt of als er een kans op identiteitsfraude bestaat.

Geen noodzaak

Er is geen noodzaak voor het (standaard) openbaar maken van woonadressen van zzp’ers via het handelsregister. Het register is bedoeld om rechtszekerheid te garanderen. Het dient om mensen en bedrijven te kunnen opzoeken en om te beoordelen of de persoon met wie je zakendoet, ook bevoegd is om namens het betreffende bedrijf te spreken. Bij zzp’ers staat dit al vast. Het bedrijf ‘is’ de zzp’er en heeft dus de verplichting om op iedere factuur zijn adres te vermelden. Zakenpartners die belang hebben bij de genoemde rechtszekerheid beschikken meestal al over deze gegevens. Voor anderen zouden de woonadressen van zzp’ers niet meer zomaar te vinden moeten zijn via het handelsregister. 

Advies AP

Het advies van de AP is de woonadressen van zzp’ers niet meer standaard beschikbaar te maken, maar alleen nog voor bepaalde beroepsgroepen en instanties, zoals advocaten, notarissen en deurwaarders. 

Senior jurist Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout zijn werkzaam bij stichting VvAA Rechtsbijstand

Delen