Ziekenhuis Gouda lekt dossiers

Tientallen medische dossiers en de gegevens van honderdduizenden patiënten van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda zijn jarenlang via internet toegankelijk geweest op een nauwelijks beveiligde computer, meldt ICT-journalist Brenno de Winter op Nu.nl.

Het lek werd ontdekt door een hacker die opereert onder de naam Bonnie van het Nederlands Genootschap van Hackende Huisvrouwen, waarna zij contact opnam met Nu.nl. Het gaat om gevoelige gegevens die al jaren op de computer blijken te staan. Het betreft tientallen dossiers, variërend van opnamegegevens tot ogenschijnlijk complete dossiers. Ze bevatten bijvoorbeeld brieven tussen artsen, röntgenfoto’s, echo’s, hartfilmpjes, medicatielijsten, recepten, diagnoses, diverse soorten scans, behandelplannen en laboratoriumuitslagen.

Gegevens
Ook het volledige patiëntenbestand met de informatie van ruim 493.000 personen blijkt diverse malen op de computer te staan. Daarin staan naast patiëntennummer, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en burgerservicenummer ook gegevens over de partner. In een ander bestand staat welke patiënt op welke afdeling bekend is.

Lees verder bij Nu.nl.

 

Delen