Ziekenhuizen gaan voor kwaliteit

28 topklinische ziekenhuizen, verenigd in de STZ, starten het kwaliteitsprogramma IMAGINE. Dit programma richt zich op verdere verbetering van patiëntenzorg.

 

 

 

De STZ werkt in IMAGINE samen met de partners CBO Utrecht, IQ Healthcare Nijmegen en het Institute for Healthcare Improvement Boston. Zij zullen met hun ervaring in binnen- en buitenland in het consortium fungeren als ‘Kenniscentrum voor Kwaliteit en Innovatie’.

Met IMAGINE zullen medisch specialisten, verpleegkundigen en bestuurders van betrokken ziekenhuizen de komende drie jaar goede voorbeelden met elkaar delen. Samen bouwen aan veiligheid en kwaliteit is de kerngedachte. Niet alleen tussen ziekenhuizen onderling, maar ook met collega- en patiëntenorganisaties.

Het STZ Kwaliteitsprogramma IMAGINE kent drie pijlers: opleiden, topklinische zorg en (toegepast) onderzoek. Thema’s die een plek krijgen in IMAGINE zijn: het bespreken van mogelijke risico’s, incidenten en dossiers van overleden patiënten, het meten van en inzicht bieden in kwaliteits- en veiligheidsgegevens, het tegengaan van praktijkvariatie, snellere verspreiding van best practices. Als ook het tegengaan van verspilling, het (nog) intensiever betrekken van patiënten bij de zorg, onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen en het bevorderen van een cultuur van veiligheid, teamwork, opleiden en open communicatie.

Delen