Zorgfamilie: Tan

zorgfamilies / 'Wij zijn opgegroeid rondom dit karakteristieke ziekenhuis met zijn fraaie architectuur'

Achter, van links naar rechts: schoonzoon Saffire (67); radioloog, dochter Monique (65); specialist ouderengeneeskunde, kleindochter Shan Sui (29); arts-onderzoeker neurologie, kleinzoon Kai Yang (35); arts infectieziektebestrijding/forensisch arts, schoonzoon Yung (63); radioloog.

Voor, van links naar rechts: kleindochter Shan Jin (26); student psychologie, kleindochter Nadine (38); MDL-arts, dochter Bianca (67); apotheker, kleinzoon Siauw Liang (28); arts-onderzoeker oogheelkunde, dochter Linda (63); apotheker.

De geschiedenis van de familie Tan is nauw verweven met de geschiedenis van ziekenhuis Zonnestraal in Hilversum. Monique Nio-Tan: “Mijn vader kwam in 1961 als internist in Zonnestraal werken toen het van een tbc-sanatorium naar een algemeen ziekenhuis werd veranderd. Wij zijn opgegroeid rondom dit karakteristieke ziekenhuis met zijn fraaie architectuur volgens het ‘nieuwe Bouwen’, van Jan Duiker. Voor de cardiorevalidatiepatiën­ten, die vooral uit Amsterdam kwamen, waren er een echte bus en tram neergezet. Wij speelden er vaak en gebruikten de muurtjes als evenwichtsbalk.

‘Ik praatte veel met mijn vader over het vak en nu vind ik het heel leuk om met mijn kinderen over ons werk te praten’

“Alle vijf de kinderen zijn de zorg in gegaan: drie zijn arts geworden en twee apotheker. Onze ouders hebben onze beroepskeuze zeker beïnvloed. Die lijn lag wel vast. Als immigranten – uit Indonesië – was bestaanszekerheid belangrijk, en die bood de gezondheidszorg. In die tijd ‘kozen’ veel kinderen van Chinese immigranten uit Indonesië voor een studie in de gezondheidszorg: dus geneeskunde, tandheelkunde en de apothekersopleiding.

Ik praatte veel met mijn vader over het vak en nu vind ik het heel leuk om met mijn kinderen over ons werk te praten. Ik hoop dat mijn vader dat ook zo heeft beleefd.”

In het jubileumjaar van VvAA portretteert Arts en Auto grotezorgfamilies’.

Delen