Zorgparagraaf 50Plus

 • Klik hier voor de zorgparagrafen van de andere partijen.
 • Klik hier voor het dossier met het laatste nieuws over de verkiezingen.

 

 

 22. Het zo lang mogelijk zelfstandig wonen staat voor ouderen centraal (levensbestendig).
 • Senioren moeten directe inbreng hebben met hun woonwensen. Zowel bij nieuwbouw als verbouw
 • Vanwege de snel toenemende verzilvering (vroeger noemden we dat vergrijzing) moet de woningmarkt aangepast worden voor de toekomstige generaties senioren. Betaalbaarheid staat voorop
 • De financiering van wonen en zorg moet gescheiden worden, waardoor mensen kunnen kiezen waar ze wonen

23. Bij renovatie van oude wijken, of het bouwen van nieuwe wijken, krijgt sport op straat letterlijk een belangrijke plek.

24. Eigen risico in de zorg wordt voor de lagere inkomens verlaagd en voor de hogere verhoogd tot een maximale bijdrage. Een zelfde benadering geldt voor de AWBZ.

 • Handen af van het persoonsgebonden budget
 • Steun aan programma’s en voorlichting voor gezonde levenswijze en voeding. Preventie is een belangrijke kostendrukkende maatregel
 • Invoeren van een medicijnen apk. Regelmatige toets is kostenbesparend en goed voor de gezondheid
 • Ouderen die zorg nodig hebben, moeten niet bang gemaakt worden met het argument dat het onbetaalbaar wordt. Behandelingen worden alleen gestopt met instemming van de patiënt
 • Geen vermindering van het aantal ziekenhuizen. Hulp moet in de directe omgeving geboden kunnen worden
 • • Artsen en niet de zorgverzekeraars blijven verantwoordelijk voor alle medische zorg

25. De zorg moet menselijk en betaalbaar zijn. Daarom moeten de 450.000 vrijwilligers en mantelzorgers beter ondersteund worden. naast een redelijke reiskostenvergoeding moet voor mantelzorgers een forfaitaire fiscale aftrekpost worden ingesteld vergelijkbaar met de fiscaalvrije vergoeding voor vrijwilligers. Minder managers, minder bureaucratie en meer handen aan het bed.

 • In alle opzichten worden de direct betrokken burgers dichter bij het bestuur gebracht. Toezichthoudende besturen van ziekenhuizen, woonzorg-, verzorgings- en verpleegcentra worden gekozen
 • Er moet ruimte komen voor discussie over het levenseinde voor mensen in geestelijke nood en de hulpverlening hierbij

Delen