Zorgparagraaf Nederland Lokaal

  • Klik hier voor de zorgparagrafen van de andere partijen.
  • Klik hier voor het dossier met het laatste nieuws over de verkiezingen.

 

 

Het verkiezingsprogramma van Nederland Lokaal bevat geen afzonderlijke verkiezingsparagraaf. In de tekst wordt alleen ingegaan op het centrale thema van de partij: het tegengaan van verspilling van overheidsgeld. In dat kader meldt het programma over de zorg:

Dan zijn er de evidente efficiencyproblemen in de zorgsector. Interne experimenten van geriaters die per cliënt alle inspanningen op een rij zetten laten zien hoeveel er volledig nutteloos aan oudere patiënten wordt gedaan (vaak met negatieve effecten). Verkeerde prikkels leiden tot de uitgave van miljarden op die manier. Datzelfde geldt voor het dolgedraaide systeem van hulp aan gezinnen met complexe problemen, waar vaak meer dan 10 instellingen langs elkaar heen werken….zonder echte hulp te bieden.

Ook de verspilling in AWBZ en Thuiszorg doordat er veel te veel middelen ter beschikking gesteld worden is uit de sector zelf aan de kaak gesteld. In al deze gevallen stellen de specialisten dat er zeker een kwart van de middelen verspild wordt aan indicatie-bureaucratie, langs elkaar heen werken en vooral overbodig aanbod waar niemand op zit te wachten. Als we bedenken dat er per jaar 16 miljard naar ouderenzorg gaat, meer dan 10 miljard naar gezinnen met complexe problemen en bijna 30 miljard naar de AWBZ…..dan is op grond van de analyses van de experts het bedrag aan verspilling in de orde van grootte van 10 tot 15 miljard. Dat blijkt ook overigens uit internationale vergelijkingen: wij spenderen hier 8 procent van het BNP aan tegen 2-3 procent elders, dat is zelfs meer dan het dubbele. Nederland Lokaal heeft niet de illusie om dat allemaal in een keer aan te kunnen pakken, de bedragen die wij inboeken worden echter door experts concreet genoemd als per direct haalbaar.

Delen