Zorgpersoneel wil meer waardering

Meer waardering en een gelijkwaardiger verhouding met de top van de organisatie maken het werk van verpleegkundigen en verzorgenden aantrekkelijker blijkt uit onderzoek van het Nivel. Zorgpersoneel is erg betrokken bij de organisatie, maar deze betrokkenheid lijkt niet altijd wederzijds.

Ruim 70 procent van de verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogen vindt dat de aantrekkelijkheid van hun beroep kan verbeteren door meer waardering binnen de organisatie en verkleining van de afstand tussen top en werkvloer. Maatregelen om dit te realiseren lijken de sleutel om het beroep aantrekkelijker te maken.

Volgens iets meer dan de helft van de verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogen is de top van de organisatie niet of nauwelijks op de hoogte van de feitelijke problemen op de werkvloer. Dit percentage is de laatste tien jaren stabiel gebleven. Een minderheid (47 procent) voelt zich voldoende gewaardeerd door de directie. De afstand tussen directie en werkvloer lijkt daarmee volgens het Nivel onveranderd groot.

Lees meer op de website van het Nivel.

Delen